artykul-prasowy-poznan-960x423

„Z dziejów mojej Dzielnicy” KONKURS NA ARTYKUŁ PRASOWY

Organizatorem IV edycji Konkursu „Z dziejów mojej Dzielnicy” jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec do podejmowania działalności publicystyczno-dziennikarskiej.

Zadaniem uczestnika jest napisanie artykułu prasowego lub dłuższej formy publicystycznej o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, zwłaszcza jej historii dawnej, nowszej lub najnowszej.

Praca powinna posiadać tytuł, spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, a jej format powinien być zgody z pkt. 12 nin. Regulaminu.

Konkurs Z dziejów FIO Piotrowice-Ochojec
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic zamieszkujących na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, którzy najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2017 roku ukończą 16.rok życia.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Uczestnicy przesyłają prace do konkursu na adres mailowy: biuro@zg.org.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs „Z dziejów mojejDzielnicy” – JPnr 19.

W Konkursie Komisja przyzna nagrody:

a. 1 nagrodę Istopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę IIstopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IIIstopnia o wartości do 50 zł.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *