Archiwum kategorii: Sprawy mieszkańców

INICJATYWA LOKALNA 24

Informujemy, że od 1 października  rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2024 rok.

BROSZURA INFORMACYJNA o INICJATYWIE LOKALNEJ: broszura inicjatywa lokalna.pdf

WZÓR WNIOSKU O INICJATYWĘ LOKALNĄ
zal nr 1 – wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc
zal nr 1 – wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną pdf a.pdf

Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu

więcej informacji ZNAJDZIESZ TUTAJ

 

Wnioski z akceptacją Rady Dzielnicy maja dodatkowe punkty

dowiedz się więcej u Przewodniczącego Rady Dzielnicy

„Czyste Powietrze” terminy działania

Przedstawiamy dodatkowe terminy działania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego „Czyste Powietrze” przy ul. Młyńskiej 2b w dniach 9 i 16 września (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00.

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Link do fb: https://www.facebook.com/MCEKatowice/posts/pfbid02vc6gEvmHyXtiSxvr3nPtVDCvThoXZRUnqeiG9jJmb2bpwYxeq6ve8H4cQjt41rVil

Link do UM: https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=6172&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

roll up Gminny Punkt_page-0001

PROTEST mieszkańców – Osiedle przy Leśnej i Jagodowej w Ochojcu

Pismo mieszkańców do Rady Dzielnicy
✅Liczba miejsc parkingowych od 780 do 1000‼️
✅Budynki do 8 kondygnacji nadziemnych i do 2 kondygnacji podziemnych.
✅Wysokość do 25 m.
✅Liczba mieszkań od 792 do 1029‼️ I teraz najlepsze…
Dla 1029 mieszkań mamy 1000 miejsc parkingowych – ciekawe podejście.🤔
Wystarczy skromnie policzyć 1,5 samochodu na mieszkanie i wyjdzie ponad 1500🚗🚕 samochodów jadących ulicą Leśną i Odrodzenia (i dalej Prusa bo tam szansa jest wyjechać na światłach🚦) i próbujących wjechać na Jankego.
Aha jeszcze powierzchnia usługowo-handlowo-biurowa.
Przy obecnej infrastrukturze drogowej dojazd ulicą Leśną i Odrodzenia do Jankego w godzinach porannych spowoduje że mieszkańcy nowego osiedla (ale i całej części północnej Ochojca) do pracy będą musieli ruszać sporo wcześniej.
Do tego mamy wieżowce🛕🛕 na Hierowskiego i planowane zamknięcie Jankego szlabanami🚧.
Ciekawe też czy szkoła nr 56 jest przystosowana na przyjęcie dzieci z tego osiedla🤔
Ciekawe jak będzie wyglądać realizacja tramwaju na południe jak osiedle już będzie funkcjonować.”

Odpowiedź na Interpelacje  RI-VIII-003716 P. Lejman-Gąska Radnego Miasta Lejmana Gąski

Fragmenty

„W dniu 15.12.2022r. została wydana decyzja LODWZ-0296/2022 o warunkach zabudowy dla osiedla
8 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (4 zespoły), 10 budynków wielorodzinnych oraz mostu
w rejonie ul. Jankego, Leśnej i Jagodowej na działkach nr 152 i 153 (km. 83) w Katowicach.

Podkreślić należy,
że organ wydający decyzję o warunkach zabudowy działa na wniosek inwestora, rozpatrując parametry
inwestycji wskazane przez inwestora we wniosku. Podczas analizy urbanistyczno-architektonicznej organ
sprawdza zgodność przedstawionego zamierzenia inwestycyjnego z zabudową znajdującą się na całym terenie
analizowanym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. nr 164 z 2003 r. poz. 1588).

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia warunków zawartych w art. 61
ust. 1 pkt 1–6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po przeprowadzonej analizie
stwierdzono, że wnioskowana inwestycja spełnia wszystkie powyższe wymogi, wobec czego organ zobligowany
był do wydania stosownej decyzji.
W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy kwestie obsługi komunikacyjnej uzgodnione
zostały przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, jako właściwego zarządcę dróg, na podstawie art. 53
ust. 4 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”

pełen tekst

z29680665IHR,Wyrys-z-wniosku-o-warunki-zabudowy-dla-spolki-powi