UCHWAŁY

Ze względu na RODO mieszkańców Nowe Uchwały są dostępne dla każdego w siedzibie firmy po uprzednim kontakcie z Przewodniczącym Rady

 

 

Uchwala Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczacego RJP 19

Uchwala Nr 2 w sprawie wyboru wice Przewodniczacego RJP 19

Uchwala Nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczacego Zarządu RJP 19

Uchwala Nr 4 w sprawie wyboru wice przewodniczacego i sekretarza

uchwala Nr II-5-17 w sprawie delegowania przedstawiciela RJP nr 19 Piotrowice – Ochojec do rady społecznej przy komendancie miejskim policji

uchwala Nr II-6-17 w sprawie wskazania zadań realizowanych przez Jednostkę w ramach przyznanej kwoty

Załącznik do Uchwały Nr II-6-17

uchwala Nr II-7-17 w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Inicjatyw Społecznych

uchwala Nr II-8-17 w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Inwestycji i Remontów

uchwala Nr II-9-17 w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Inicjatyw Kulturalnych

uchwala Nr II-10-17 w sprawie powołania stałego Zespołu ds. Inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego

uchwala Nr II-11-17 w sprawie korekty planowanego rejonu Szkoły Podstawowej Nr 56

uchwala Nr II-12-17 w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji DNIA SĄSIADA

uchwala Nr II-13-17 w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji spotkania integracyjne Towarzystw Śpiewaczych

uchwala Nr II-14-17 w sprawie wyrażenia opinii na temat organizacji wystawy historycznej Życie codzienne w Piotrowicach i Ochojcu na przestrzeni XX w w ramach inicjatywy lokalnej

uchwala Nr II-15-17 w sprawie uzupełnienia składu stałego Zespołu ds. Inicjatyw Kulturalnych

uchwala Nr IV-16-17 w sprawie propozycji do budzetu Miasta na rok 2018

Zalacznik nr 1 do uchwaly IV-16-17 w sprawie propozycji do budzetu Miasta na rok 2018

uchwala Nr IV-17-17 w sprawie połaczenia drogowego Ul Radockiego Ul Br Wiechulow

Zalacznik nr 1 do uchwaly nr IV-18-17 Regulamin pracy RJP Nr 19 Piotrowice Ochojec

uchwala Nr IV-18-17 w sprawie zmiany w Regulaminie pracy RJP nr 19

uchwala Nr IV-19-17 w sprawie wyrażenia opinii na temat zakupu sprzętu nagłaśniającego dla V Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w ramach Inicjatywy Lokalnej

Uchwała nr. V/20/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku – dotyczy wyrażenia pozytywnej opinii na temat zorganizowania warsztatów dla skutecznych rodziców w ramach Inicjatywy Lokalnej

uchwala Nr V-21-17 w sprawie propozycji zmian wydatkowania środków budżetowych Miasta Katowice na rok 2017 akcja Lato 2017 MDK Południe

Uchwała nr. V/22/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku dotyczy wyrażenia pozytywnej  opinii na temat kursu samoobrony dla kobiet w ramach Inicjatywy Lokalnej

Uchwała nr. V/23/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku dotyczy wyrażenia pozytywnej  opinii na temat inicjatywy pod nazwą „Poznajemy Śląsk – wycieczki dla mieszkańców Piotrowic i Ochojca” w ramach Inicjatywy Lokalnej

uchwala Nr V-24-17 w sprawie uchylenia § 23, ust. 4 Załącznika nr 1 do uchwały nr. IV_18_17 Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec z dnia 13 czerwca 2017