KONTAKT

ADRES do korespondencji

Rada Dzielnicy nr 19 Piotrowice – Ochojec
MDK „Południe”
ul. gen. Jankego 136
40-617 Katowice

tel. 579 574 134
32 705 45 28

Przewodniczący Rady:
Andrzej Dawidowski (a.dawidowski@op.pl)

Przewodniczący Zarządu:
Dorota Ostrowicz  (d.ostrowicz@wp.pl)

Slajd3