KONTAKT

ADRES do korespondencji

Rada Jednostki pomocniczej nr 19 Piotrowice – Ochojec
MDK „Południe”
ul. gen. Jankego 136
40-617 Katowice

tel. 579 574 134
32 705 45 28

Przewodniczący Rady:
Andrzej Dawidowski (a.dawidowski@op.pl)

Przewodniczący Zarządu:
Bogumił Chmiel (b.chmiel@onet.pl)

Przewodnicząca Zespołu ds. Inicjatyw Kulturalnych:
Dorota Ostrowicz  (d.ostrowicz@wp.pl)

Przewodniczący Zespołu ds. Inicjatyw Społecznych:
Tomasz Świdergał (swidergal@gmail.com)

Przewodniczący Zespołu ds. Inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego:
Bogumił Chmiel (b.chmiel@onet.pl)

Przewodniczący Zespołu ds. Inwestycji i Remontów:
Aleksander Peterko (kontakt@apeterko.pl)