Archiwum kategorii: Informacje

kolejna zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej (DK 86)

we wtorek 22 czerwca nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Pszczyńskiej (DK 86) z ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81), ul. Kolistą i ul. Karolinki.

Na ulicy 73-go Pułku Piechoty ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię południową. W rejonie skrzyżowania ulic Karolinki, Kolistej i 73-go Pułku Piechoty zmieniona czasowa organizacja ruchu polegać będzie na pozostawieniu jednopasowego wlotu na skrzyżowanie od ul. 73 Pułku Piechoty oraz zawężeniu wylotu ze skrzyżowania w ulicę Karolinki. Zostanie zamknięta łącznica relacji Tychy – Giszowiec. Relacja Giszowiec – Centrum zostanie przeniesiona na tymczasowy by-pass. Jednocześnie rozpocznie się przebudowa dwujezdniowego odcinka ul. Kolistej od strony wschodniej ulicy Pszczyńskiej. W pierwszej kolejności przebudowywana będzie jezdnia północna, a ruch dwukierunkowy poprowadzony będzie istniejącą jezdnią południową.

 

Wprowadzona tymczasowa reorganizacja ruchu uniemożliwi dla pojazdów jadących od strony Tychów bezpośredni zjazd na Giszowiec ulicą Kolistą. W kierunku Giszowca zostanie poprowadzony oznakowany objazd, który pobiegnie ulicą Gospodarczą.

To największa inwestycja drogowa w mieście od czasu budowy tunelu pod Rondem im. gen. Jerzego Ziętka i składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta.

Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Piesi i rowerzyści także zyskają nowe, bezkolizyjne połączenia. W efekcie przebudowy skrzyżowanie Pszczyńskiej i 73 Pułku Piechoty będzie dwupoziomowe, a ruch lokalny zostanie oddzielony od tranzytowego. Powstaną tu zatem dwa węzły: jeden będzie rozprowadzał ruch tranzytowy w kierunku Tychów, Cieszyna i Skoczowa oraz na północ w kierunku autostrady A-4 i dalej w kierunku Krakowa i Wrocławia oraz Łodzi i Gdańska, drugi będzie dedykowany dla ruchu lokalnego – w kierunku Giszowca, Murcek i Ochojca.

Koszt robót budowlanych wynosi 285,8 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Katalog Lokalnych Przedsiębiorców

W ramach Akcji #WspieramyLokalnyBiznes  #WspieramyLokalnychPrzedsiębiorców w serwisie lokalnym https://kokociniec.pl/  powstał Katalog Lokalnych Przedsiębiorców.

W ramach Akcji zachęcamy lokalnych przedsiębiorców, szczególnie tych których biznes najbardziej ucierpiał w czasie pandemii do umieszczenia swojej firmy w wspomnianym Katalogu, natomiast na naszej stronie internetowej zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług i  dokonywania zakupów „tuż za rogiem”.

Wpis do katalogu jest bezpłatny i bardzo prosty. Dzięki niemu mieszkańcy mogą zapoznać się z ofertą przedsiębiorców a umieszczone w Katalogu social media,  pozwalają zainteresowanych klientów przekierować na stronę przedsiębiorcy, uzyskać dane kontaktowe czy też informacje o obostrzeniach.  Dzięki temu potencjalni klienci mają nieograniczony dostęp do oferty firmy a przedsiębiorcy zyskują kolejne miejsce do promocji swojej działalności.

W załączniku link do formularza i strony internetowej:

https://kokociniec.pl/lokalni-przedsiebiorcy/dodaj-swoja-firme/

https://kokociniec.pl/lokalni-przedsiebiorcy/

Materiały promocyjne:

https://kokociniec.pl/lokalni-przedsiebiorcy/materialy-promocyjne/

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Już za miesiąc rozpocznie się spis powszechny!

Spis jest najważniejszym badaniem realizowanym przez statystykę publiczną, którym objęci są wszyscy mieszkańcy Polski.

Informacje na temat Spisu:

Do NSP 2021 pozostało:

O Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Twitter: https://twitter.com/Katowice_STAT/status/1366327456723062786

Facebook: https://www.facebook.com/StatKatowice/photos/a.112945123871173/234385101727174/