Archiwum kategorii: Informacje

Lutowe posiedzenie Rady

Termin środa 8 luty, godzina 18.30.
Siedziba Rady Dzielnicy MDK ul Jankego 136 I p.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Przywitanie gości
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem
 9. Przedstawienie propozycji, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków z rezerwy celowej miasta.
 10. Forum mieszkańców dzielnicy
 11. Przyjęcie protokołu z XIV posiedzenia Rady.
 12. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy

Blisko 100 000 zł na inicjatywy mieszkańców w 2023 roku

Został rozstrzygnięty konkurs na inicjatywy lokalne 2023 r.

Miasto zaakceptowało i dofinansuje aż 13 z 17 projektów mieszkańców na łączną kwotę 91 100 zł

Wśród wybranych projektów między innymi: ABC zdrowia, Festyny na dzień dziecka i dnia sąsiada,  całoroczne zajęcia Samoobrony dla kobiet, zajęcia wakacyjne dla dzieci na nowym stadionie przy ul. Asnyka, warsztaty rękodzielnicze, śpiewacze, koncerty muzyki
ludowej, biesiady z warsztatami tańca śląskiego, wystawy,
spacery historyczne, Podaj łapę – akcja edukacyjna dla miłośników psów i kotów

spis wszystkich inicjatyw i szczegóły w załączniku inicjatywy lokalne 2023 – RD nr 19 Piotrowice-Ochojec

Posiedzenie Rady Dzielnicy 11 stycznia 2023 roku

Szanowni Państwo,

Na podstawie par. 8, punkt 1, podpunkt 1 Statutu, zwołuję posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 11 stycznia 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136. – z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Przywitanie gości
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem
 9. Omówienie odpowiedzi na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2023
 10. Przyjęcie uchwały o terminach posiedzeń Rady Dzielnicy w roku 2023
 11. Przyjęcie uchwały o terminach dyżurów radnych Rady Dzielnicy
 12. Plan pracy Rady Dzielnicy – przedstawienie planu, dyskusja, przyjęcie uchwały.
 13. Forum mieszkańców dzielnicy
 14. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady.
 15. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Andrzej Dawidowski

Przystanek lini 973 na Żurawiej

W odpowiedzi na wniosek Rady Dzielnicy 19 do budżetu Miasta Katowice   na rok 2023 uprzejmie informuje, że z dniem
15 października 2022 r. do obsługi linii minibusowej nr 973 został włączony nowy przystanek autobusowy „Katowice Piotrowice Osiedle Żurawia”, zlokalizowany w rejonie ul. Żurawia 68.

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

uchwała nr XI/29/22 z 08.06.2022r .