Archiwum kategorii: Informacje

Pociąg na południe!

Kierowcy narzekający na wieczne korki w Ochojcu będą mieli alternatywę – gdy tylko przesiądą się na Kolej Metropolitalną GZM dojadą do centrum Katowic i Tychów w 10 minut, bez zmartwień o miejsce parkingowe. (niektórzy optymiści mówią, że jest szansa, że korki całkiem znikną, gdy zamiast 200 samochodów na drodze będzie 200 pasażerów w porannym pociągu do Katowic i Tychów)

Pasażerowie po drodze rzucą okiem na newsy, Facebooka, Twittera, portale regionalne, polajkują ulubione strony i wpisy na Transport GZM, przeczytają książkę lub na chwilę się zdrzemną.
Zyskają też mieszkańcy Kostuchny, od lat czekający na powrót kolei.

Prezentujemy kolejny odcinek Kolei Metropolitalnej GZM.

Projekt zgłoszony przez miasto Katowice przy udziale GZM zakłada przystosowanie linii do obsługi pociągów pasażerskich. Do wybudowania zostały zaplanowane 4 przystanki osobowe: Katowice Ochojec (Jankego), Katowice Murcki, Katowice Kostuchna i Katowice Podlesie Saska. Przystanki w dzielnicach Murcki i Kostuchna powstaną w nowych, dogodniejszych lokalizacjach. Dodatkowo projekt przewiduje budowę nowych bezkolizyjnych przejazdów drogowo-kolejowych. Nowe połączenie kolejowe Tychów z Katowicami będzie stanowić atrakcyjną czasowo alternatywę dla dojazdu z intensywnie rozwijających się południowych dzielnic Katowic, takich jak Kostuchna, Murcki i Ochojec do centrum miasta.

Linia kolejowa nr 142 z Katowic Ligoty przez Katowice Murcki do Tychów została wybudowana już w roku 1868, zelektryfikowana w roku 1961, a do roku 1999 wykorzystywana była częściowo w ruchu pasażerskim. W roku 2019 została w całości wyremontowana jedynie pod kątem ruchu towarowego – jako linia alternatywna dla intensywnie wykorzystywanej linii nr 139.

Katowice – oficjalny profil miasta Ligota, Katowice, Poland
Ligota Akademiki Ochojec, Katowice, Poland Kostuchna, Katowice, Poland Kostuchna Mąkołowiec Miasto Tychy

292442610_5972647339417313_4868207236592794897_n

Plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic Katowic

W załączeniu przesyłam treść ogłoszenia:

o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki-Staszic”, część obejmująca tereny dzielnicy Piotrowice – Ochojec  oraz północno – zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna.

Termin składania uwag został przedłużony do 2 grudnia

ogłoszenie

UWAGA: od jutra STRZELAJĄ!!!!

Od jutra zaczynają sie u nas w lasach polowania. Uważajmy

przekazuję otrzymaną informację w sprawie planowanych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego CIETRZEW” nr 130 oraz mapkę z zaznaczonymi granicami ww. obwodu łowieckiego.

opis granicy ww. obwodu, zamieszczony w UCHWALE NR VI/39/13/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie:

Granica obwodu biegnie od toru kolejowego Zabrze – Katowice – Jaworzno w Załężu, południowo -wschodnim torem kolejowym Katowice – Orzesze przez Hałdę, Ligotę, Piotrowice do Mikołowa, dalej na północny – zachód szosą nr 44 Mikołów – Gliwice przez Śmiłowice do szosy nr 925 Bujaków – Bytom, na północny-wschód tą szosą przez Nowy Bytom, Rudę – Wirek i dalej drogą przez os. Bykowina, Nowy Wirek do Świętochłowic. Tu ul. Śląską i Wojska Polskiego do toru kolejowego Zabrze – Katowice. Stąd na południowy – wschód torem kolejowym Świętochłowice – Katowice do torów kolejowych w kierunku Orzesza w Załężu. Pozdrawiam, Małgorzata Habas Urząd Miasta Katowice Wydział Spraw Obywatelskich tel. 32/259 39 28

313338590_647978213705039_1673157940637208068_n

Zobacz  mapę obwodu 130  

Posiedzenie Rady Dzielnicy opiniowanie wniosków inicjatywy lokalnej

w dniu 9 listopada 2022 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136. –odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy nr 19  z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powołanie sekretarza.
3. Przywitanie gości
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
6. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
7. Dyskusja nad sprawozdaniem
8. Przedstawienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii na temat inicjatyw lokalnych zgłoszonych przez mieszkańców.
9. Przyjęcie protokołu z XII posiedzenia Rady.
10. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Wnioski są przyjmowane w wersji elektronicznej pod adresem: a.dawidowski@op.pl    i   d.ostrowicz@wp.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Rady Dzielnicy.

Wnioski należy przesłać/przekazać do dnia 7 listopada (włącznie).

UWAGA  Rada nie przewiduje dodatkowego posiedzenia w celu zaopiniowania wniosków złożonych po terminie.

310406639_646781583522790_9194541714284210059_n