f_rr_8058_9c0bf

Konkurs plastyczny dla Dzieci „W mojej Dzielnicy…”

Organizatorem IV edycji Konkursu plastycznego „W mojej Dzielnicy…” (zwanego dalej Konkursem) jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie dzieci do podejmowania działalności artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec. Praca powinna posiadać tytuł, spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie

ZOBACZ KONIECZNIE Konkurs plastyczny FIO Piotrowice-Ochojec

Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, komiks. Nie będą uwzględniane prace w innym formacie.

Dopuszczalny format prac konkursowych to:A5, A4, A3.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół miejskich zlokalizowanych na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
a. Igrupa – autorzy uczęszczający do przedszkoli
b. IIgrupa – autorzy uczęszczający do klas I-IIIszkoły podstawowej

Zgłoszone do Konkursu prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Dla każdej kategoriiKomisja przyzna nagrody:
a. 1 nagrodę Istopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę IIstopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IIIstopnia o wartości do 50 zł.

Termin nadsyłania prac upływa 10 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2017 r.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *