2011.08.20 13.05.21 MDAE Szala

„Moja Dzielnica” Konkurs fotograficzny

Organizatorem IV edycji Konkursu fotograficznego „Moja Dzielnica” (zwanego dalej Konkursem) jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec do podejmowania działalności artystycznej w zakresie sztuki fotograficznej.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia (w wersji cyfrowej) o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Zdjęcie powinno posiadać tytuł i spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. Konkurs fotograficzny FIO Piotrowice-Ochojec

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic zamieszkujących na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, którzy najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2017 roku ukończą 16.rok życia.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które spełniają wymagania zawarte w regulaminie.

W Konkursie Komisja przyzna nagrody:

a. 1 nagrodę I stopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę II stopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IV stopnia o wartości do 50 zł.

Uczestnicy przesyłają prace do konkursu na adres mailowy: biuro@zg.org.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs fotograficzny – JPnr 19.

SZCZEGÓŁY TUTAJ Konkurs fotograficzny FIO Piotrowice-Ochojec

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *