Archiwum kategorii: Spotkania

Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych rozwiązań komunikacyjnych w okolicy Leclerca

uwaga

W nawiązaniu do Państwa zapytań oraz próśb kierowanych
również do Rady Dzielnicy

we wtorek 9  stycznia o godzinie 17:30 w sali gimnastycznej V LO

odbędzie się spotkanie informacyjne  dotyczące planowanych rozwiązań komunikacyjnych🚗🚋🚄 w okolicy Leclerca, czyli w sąsiedztwie ulic Jankego, Odrodzenia, Leśnej i Jagodowej. Chodzi tu zarówno o nadchodzące plany modernizacji PKP🚄, jak i tramwaju🚋 na południe oraz transportu samochodowego

Zdjęcie WhatsApp 2024-01-04 o 16.20.09_5b4aaabe

13.12.23 r. Spotkanie Rady Dzielnicy

 

Program posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Powołanie sekretarza
 3. Przywitanie gości
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
 6. Forum mieszkańców dzielnicy – max. 40 minut
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
 9. Sprawozdanie Zespołu Doraźnego powołanego dla przygotowania propozycji nazw wraz z uzasadnieniem (dla nazwisk – biogram) dla nowych ulic, placów i rond na terenie Piotrowic i Ochojca
 10. Sprawy różne
 11. Podsumowanie pracy w roku 2023
 12. Plan pracy na rok 2024 – proszę Państwa Radnych o przygotowanie swoich propozycji do planu pracy
 13. Ustalenie terminów posiedzeń w roku 2024
 14. Przyjęcie protokołu z XXIII posiedzenia Rady.
 15. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Rady Dzielnicy

Zapraszamy na 21 posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 13 września 2023 roku o godzinie 18.30

w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136.

– z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie sekretarza
3. Przywitanie gości
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Informacja o rozpoczęciu prac związanych ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulic: Bolesława Prusa i Rzepakowej w Katowicach. Referują pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Katowice (z udziałem Projektantów planu)
6. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu na przystanku Ochojec Szpital. Podjęcie uchwały
7. Wyrażenie opinii na temat montażu progu zwalniającego na ulicy Szewskiej w rejonie posesji nr 20, 22 i 24 w związku z zaobserwowanymi nadmiernymi prędkościami poruszających się pojazdów. Podjęcie uchwały
8. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
9. Forum mieszkańców dzielnicy – max. 40 minut
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
11. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Przyjęcie protokołu z XIX i XX posiedzenia Rady.
14. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.