Archiwum kategorii: Spotkania

Posiedzenie Rady Dzielnicy

Zapraszamy na 21 posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 13 września 2023 roku o godzinie 18.30

w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136.

– z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie sekretarza
3. Przywitanie gości
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Informacja o rozpoczęciu prac związanych ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulic: Bolesława Prusa i Rzepakowej w Katowicach. Referują pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Katowice (z udziałem Projektantów planu)
6. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu na przystanku Ochojec Szpital. Podjęcie uchwały
7. Wyrażenie opinii na temat montażu progu zwalniającego na ulicy Szewskiej w rejonie posesji nr 20, 22 i 24 w związku z zaobserwowanymi nadmiernymi prędkościami poruszających się pojazdów. Podjęcie uchwały
8. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
9. Forum mieszkańców dzielnicy – max. 40 minut
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
11. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Przyjęcie protokołu z XIX i XX posiedzenia Rady.
14. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Telewizja TVS – Katowickim Seniorom

Zapraszamy  na festyn ” Telewizja TVS – Katowickim Seniorom”
który odbędzie się w dniu 17 czerwca (sobota) w godz 15.00- 17.00)
na Skwerze Katowickich Seniorów  w Parku im T.Kościuszki
 
To pierwsze ,historyczne wydarzenie na Skwerze który decyzją Rady Miasta Katowice z dnia 28.07.2022 uzyskał zaszczytną   nazwę  ” Skwer Katowickich Seniorów” 
Ta symboliczna nazwa  ma upamiętniać  wszystkich  katowickich seniorów, którzy  swoje życie poświęcili miastu  a ich dokonania  można można spotkać  w prawie każdym zakątku miasta.
 
Właśnie temu poświęcony jest ten Koncert
 
Zapraszamy w imieniu Rady Seniorów  Miasta Katowice do wzięcia w nim udziału będziemy wdzięczni za informację zwrotną o ilości seniorów  którzy wezmą udział w koncercie ( przygotowanie  ciepłego posiłku )
 
Tadeusz Oczko
Przewodniczący Rady Seniorów
Plakat Koncert Skwer 2

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ DEBATA

Z A P R O S Z E N I E

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Debatę Społeczną „Porozmawiajmy  o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się w dniu 18.05.2023 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach przy ul. Łętowskiego 18.

Celem debaty jest zdiagnozowanie, określenie potrzeb związanyc  z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem debaty będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m. in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowania działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.