Opracowywania projektu planu miejscowego

🏙️🌳🏠 Rozpoczynamy proces opracowywania projektu planu miejscowego, który obejmuje obszar położony w dzielnicy Piotrowice-Ochojec, w rejonie ulic Bolesława Prusa i Rzepakowej. 🏠🌳🏙️
To doskonała okazja dla wszystkich zainteresowanych przyszłością zagospodarowania tej przestrzeni, aby włączyć się w kształtowanie planu!
Co obejmuje plan?
🔹 Obszar przy ul. B. Prusa i ul. Generała Z. Waltera-Jankego: tu znajduje się głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ale także niska zabudowa wielorodzinna i usługowa.
🔹 Obszar przy ul. Rzepakowej: tereny te ulegają przekształceniom, dawniej usługowe, teraz stopniowo zasiedlane nową zabudową wielorodzinną.
Chcemy usłyszeć Twój głos!
Niezależnie od tego, czy jesteś mieszkańcem, użytkownikiem, właścicielem nieruchomości, przedstawicielem organizacji społecznej czy inwestorem, Twoje pomysły i opinie są niezwykle cenne dla naszego planu.
Jak możesz wziąć udział?
📝 Składając pisemne wnioski do planu miejscowego do 19 marca 2024 r.
📧 Elektronicznie poprzez platformę ePUAP lub e-mailowo na adres: pu@katowice.eu
🏢 Osobiście w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki, Rynek 13, 40-003 Katowice
Pamiętaj o podaniu swojego imienia, nazwiska (lub nazwy) oraz adresu zamieszkania (lub siedziby) w korespondencji.
Więcej informacji znajdziesz na stronie bip.katowice.eu oraz pod numerem telefonu (32) 259 35 52.
431137019_712018834447847_413179888526805104_n 421848659_712018874447843_8420911887284854596_n

Zielony Budżet 2024

Zielony Budżet – jak to działa?

Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a następnie realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś mieszkańcem Katowic i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu miasta Katowice. W czterech dotychczasowych edycjach Zielonego Budżetu mieszkańcy złożyli 715 propozycji. Do tej pory wybranych do realizacji zostało 347 zadań na kwotę przekraczającą 10,5 mln złotych.

Decyzją Prezydenta Katowic Marcina Krupy na realizację projektów w ramach Zielonego Budżetu w danym roku mieszkańcy mają 3 miliony złotych. Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, kwota ta jest rozdzielona między 22 dzielnice miasta, a jej część przeznacza się również na pulę projektów ogólnomiejskich. Projekt o charakterze lokalnym to taki, który dotyczy tylko jednej dzielnicy. Jeśli natomiast z pomysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, można zgłosić projekt, który będzie miał charakter ogólnomiejski.

Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze lokalnym nie może przekraczać 60% puli środków finansowych przeznaczonych na zadania dla danej dzielnicy. Maksymalna wartość pojedynczego zadania o charakterze ogólnomiejskim nie może przekraczać puli środków finansowych przeznaczonych na zadania o charakterze ogólnomiejskim.

Pamiętaj, że zgłoszone przez Ciebie zadanie musi być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice.

WIECEJ

Budżet Obywatelski 2024

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań do budżetu, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków przeznacza się do realizacji – wpisując je do uchwały budżetowej.

Podstawowe informacje TUTAJ