Spotkanie informacyjne dotyczące planowanych rozwiązań komunikacyjnych w okolicy Leclerca

uwaga

W nawiązaniu do Państwa zapytań oraz próśb kierowanych
również do Rady Dzielnicy

we wtorek 9  stycznia o godzinie 17:30 w sali gimnastycznej V LO

odbędzie się spotkanie informacyjne  dotyczące planowanych rozwiązań komunikacyjnych🚗🚋🚄 w okolicy Leclerca, czyli w sąsiedztwie ulic Jankego, Odrodzenia, Leśnej i Jagodowej. Chodzi tu zarówno o nadchodzące plany modernizacji PKP🚄, jak i tramwaju🚋 na południe oraz transportu samochodowego

Zdjęcie WhatsApp 2024-01-04 o 16.20.09_5b4aaabe

Posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 środa 10 stycznia 2024r .

Planowany program posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przywitanie gości
 3. Powołanie sekretarza
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
 6. Forum mieszkańców dzielnicy – max. 40 minut
 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
 8. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
 9. Sprawozdanie Zespołu Doraźnego powołanego dla przygotowania propozycji nazw wraz z uzasadnieniem (dla nazwisk – biogram) dla nowych ulic, placów i rond na terenie Piotrowic i Ochojca
 10. Sprawy różne
 11. Przedstawienie sprawozdania za rok 2023
 12. Plan pracy na rok 2024 – dyskusja, podjęcie uchwały
 13. Przyjęcie protokołu z XXIV posiedzenia Rady.
 14. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy na 18:30