Blisko 100 000 zł na inicjatywy mieszkańców w 2023 roku

Został rozstrzygnięty konkurs na inicjatywy lokalne 2023 r.

Miasto zaakceptowało i dofinansuje aż 13 z 17 projektów mieszkańców na łączną kwotę 91 100 zł

Wśród wybranych projektów między innymi: ABC zdrowia, Festyny na dzień dziecka i dnia sąsiada,  całoroczne zajęcia Samoobrony dla kobiet, zajęcia wakacyjne dla dzieci na nowym stadionie przy ul. Asnyka, warsztaty rękodzielnicze, śpiewacze, koncerty muzyki
ludowej, biesiady z warsztatami tańca śląskiego, wystawy,
spacery historyczne, Podaj łapę – akcja edukacyjna dla miłośników psów i kotów

spis wszystkich inicjatyw i szczegóły w załączniku inicjatywy lokalne 2023 – RD nr 19 Piotrowice-Ochojec

Posiedzenie Rady Dzielnicy 11 stycznia 2023 roku

Szanowni Państwo,

Na podstawie par. 8, punkt 1, podpunkt 1 Statutu, zwołuję posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 11 stycznia 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136. – z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Przywitanie gości
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem
 9. Omówienie odpowiedzi na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2023
 10. Przyjęcie uchwały o terminach posiedzeń Rady Dzielnicy w roku 2023
 11. Przyjęcie uchwały o terminach dyżurów radnych Rady Dzielnicy
 12. Plan pracy Rady Dzielnicy – przedstawienie planu, dyskusja, przyjęcie uchwały.
 13. Forum mieszkańców dzielnicy
 14. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady.
 15. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Andrzej Dawidowski

Przystanek lini 973 na Żurawiej

W odpowiedzi na wniosek Rady Dzielnicy 19 do budżetu Miasta Katowice   na rok 2023 uprzejmie informuje, że z dniem
15 października 2022 r. do obsługi linii minibusowej nr 973 został włączony nowy przystanek autobusowy „Katowice Piotrowice Osiedle Żurawia”, zlokalizowany w rejonie ul. Żurawia 68.

Bogumił Sobula

Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice

uchwała nr XI/29/22 z 08.06.2022r .

Pociąg na południe!

Kierowcy narzekający na wieczne korki w Ochojcu będą mieli alternatywę – gdy tylko przesiądą się na Kolej Metropolitalną GZM dojadą do centrum Katowic i Tychów w 10 minut, bez zmartwień o miejsce parkingowe. (niektórzy optymiści mówią, że jest szansa, że korki całkiem znikną, gdy zamiast 200 samochodów na drodze będzie 200 pasażerów w porannym pociągu do Katowic i Tychów)

Pasażerowie po drodze rzucą okiem na newsy, Facebooka, Twittera, portale regionalne, polajkują ulubione strony i wpisy na Transport GZM, przeczytają książkę lub na chwilę się zdrzemną.
Zyskają też mieszkańcy Kostuchny, od lat czekający na powrót kolei.

Prezentujemy kolejny odcinek Kolei Metropolitalnej GZM.

Projekt zgłoszony przez miasto Katowice przy udziale GZM zakłada przystosowanie linii do obsługi pociągów pasażerskich. Do wybudowania zostały zaplanowane 4 przystanki osobowe: Katowice Ochojec (Jankego), Katowice Murcki, Katowice Kostuchna i Katowice Podlesie Saska. Przystanki w dzielnicach Murcki i Kostuchna powstaną w nowych, dogodniejszych lokalizacjach. Dodatkowo projekt przewiduje budowę nowych bezkolizyjnych przejazdów drogowo-kolejowych. Nowe połączenie kolejowe Tychów z Katowicami będzie stanowić atrakcyjną czasowo alternatywę dla dojazdu z intensywnie rozwijających się południowych dzielnic Katowic, takich jak Kostuchna, Murcki i Ochojec do centrum miasta.

Linia kolejowa nr 142 z Katowic Ligoty przez Katowice Murcki do Tychów została wybudowana już w roku 1868, zelektryfikowana w roku 1961, a do roku 1999 wykorzystywana była częściowo w ruchu pasażerskim. W roku 2019 została w całości wyremontowana jedynie pod kątem ruchu towarowego – jako linia alternatywna dla intensywnie wykorzystywanej linii nr 139.

Katowice – oficjalny profil miasta Ligota, Katowice, Poland
Ligota Akademiki Ochojec, Katowice, Poland Kostuchna, Katowice, Poland Kostuchna Mąkołowiec Miasto Tychy

292442610_5972647339417313_4868207236592794897_n