CHCESZ DZIAŁAĆ? SIĘGNIJ PO MILION!

INICJATYWA LOKALNA NA 2021 ROK

1 października br. rusza nabór wniosków na inicjatywy lokalne planowane na 2021 rok, który potrwa do 15 listopada (warunkowo do 16.11.2020).

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  2. działalności charytatywnej,
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  6. promocji i organizacji wolontariatu,
  7. edukacji, oświaty i wychowania,
  8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
  9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

U W A G A

 MIESZKAŃCY CHCĄCY SKORZYSTAĆ Z POPARCIA RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 19

(DODATKOWE 10 PUNKTÓW)

Posiedzenia RJP nr 19 odbędą się:

– 21.10.2020 o godzinie 18.00

oraz

– 12.11.2020 o godzinie 18.00

na których będą opiniowane wnioski do Inicjatywy Lokalnej.

Gotowe wnioski proszę przesłać na adres b.chmiel@onet.pl najpóźniej do 19 października i 10 listopada 2020 roku, w celu przygotowania uchwał.

Ogólne informacje: 785 218 455

Bogumił Chmiel

Przewodniczący Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19

Od października nowe objazdy na DK 86 w Giszowcu.

Zamknięty zjazd na Tychy, otwarty nowy wiadukt. Korki od autostrady. Nawrotka i objazd na kilka kilometrów. W Katowicach wciąż trwa przebudowa węzła Giszowiec na drodze krajowej 86 i 81. Październik 2020 to nowa organizacja ruchu. Choć przed terminem oddano do użytku wiadukt, podmyty w czerwcu przez ulewę, cała inwestycja skończy się dopiero na początku lata 2022.

więcej

https://dziennikzachodni.pl/katowice-nowe-objazdy-na-dk-86-w-giszowcu-wezel-z-dk-81-w-przebudowie-korki-na-pszczynskiej-zamkniety-zjazd-na-tychy/ar/c1-15193098

Inicjatywa lokalna 2021

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. promocji i organizacji wolontariatu,
7. edukacji, oświaty i wychowania,
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio,
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.

więcej: