INICJATYWA LOKALNA 24

Informujemy, że od 1 października  rusza nabór wniosków o inicjatywę lokalną. Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada i podobnie jak w ubiegłym roku będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych planowanych do realizacji na 2024 rok.

BROSZURA INFORMACYJNA o INICJATYWIE LOKALNEJ: broszura inicjatywa lokalna.pdf

WZÓR WNIOSKU O INICJATYWĘ LOKALNĄ
zal nr 1 – wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną.doc
zal nr 1 – wzór wniosku o Inicjatywę Lokalną pdf a.pdf

Ogólne informacje o inicjatywie lokalnej można uzyskać telefonicznie: 32 2593-118 lub mailowo: inicjatywalokalna@katowice.eu

więcej informacji ZNAJDZIESZ TUTAJ

 

Wnioski z akceptacją Rady Dzielnicy maja dodatkowe punkty

dowiedz się więcej u Przewodniczącego Rady Dzielnicy

22 posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec

Zapraszamy na spotkanie Rady Dzielnicy w  dniu 11 października 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136.

– z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie sekretarza
3. Przywitanie gości
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie pisma Przewodniczącego Rady Miasta Katowice w sprawie konieczności podjęcia uchwały dotyczącej opinii w sprawie nadania nazwy Wisławy Szymborskiej drodze wewnętrznej łączącej ulice: Jaworową oraz Spokojną i Marcina Radockiego (rondo).
6. Dyskusja z udziałem radnego Rady Miasta Katowice Pana Jarosława Makowskiego
7. Podjęcie uchwały
8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie Inicjatywy Lokalnej, które wpłynęły do dnia 11 października – podjęcie uchwał.
9. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
10. Forum mieszkańców dzielnicy – max. 40 minut
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
12. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Przyjęcie protokołu z XXI posiedzenia Rady.
15. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.

„Czyste Powietrze” terminy działania

Przedstawiamy dodatkowe terminy działania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego „Czyste Powietrze” przy ul. Młyńskiej 2b w dniach 9 i 16 września (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00.

Program Czyste Powietrze jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Link do fb: https://www.facebook.com/MCEKatowice/posts/pfbid02vc6gEvmHyXtiSxvr3nPtVDCvThoXZRUnqeiG9jJmb2bpwYxeq6ve8H4cQjt41rVil

Link do UM: https://katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/aktualnosci?ItemID=6172&ListID={75169DCB-89EF-46CD-A876-165C1E838909}

roll up Gminny Punkt_page-0001