Archiwum kategorii: Inicjatywa lokalna

Nasza mała Prowansja

ZAPRASZAMY Państwa i mieszkańców Katowic w czwartek 16 września 2021 r. na godz. 12.00 na Oficjalne Otwarcie Lawendowego Ogrodu Katowic w ramach zadania publicznego współfinansowanego z budżetu Miasta Katowice.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością na otwarciu największego Ogrodu Społecznego – Pola Lawendowego w Katowicach, który powstał z inicjatywy mieszkańców Ochojca w ramach budżetu Inicjatywy Lokalnej 2020 i 2021.

241058160_368640971535486_9140798040116498851_n

Kanały informacji: https://www.facebook.com/OgrodyPrzyszlosci – zapraszam do polubienia i śledzenia

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/377178777137762

Katalog Lokalnych Przedsiębiorców

W ramach Akcji #WspieramyLokalnyBiznes  #WspieramyLokalnychPrzedsiębiorców w serwisie lokalnym https://kokociniec.pl/  powstał Katalog Lokalnych Przedsiębiorców.

W ramach Akcji zachęcamy lokalnych przedsiębiorców, szczególnie tych których biznes najbardziej ucierpiał w czasie pandemii do umieszczenia swojej firmy w wspomnianym Katalogu, natomiast na naszej stronie internetowej zachęcamy mieszkańców do korzystania z usług i  dokonywania zakupów „tuż za rogiem”.

Wpis do katalogu jest bezpłatny i bardzo prosty. Dzięki niemu mieszkańcy mogą zapoznać się z ofertą przedsiębiorców a umieszczone w Katalogu social media,  pozwalają zainteresowanych klientów przekierować na stronę przedsiębiorcy, uzyskać dane kontaktowe czy też informacje o obostrzeniach.  Dzięki temu potencjalni klienci mają nieograniczony dostęp do oferty firmy a przedsiębiorcy zyskują kolejne miejsce do promocji swojej działalności.

W załączniku link do formularza i strony internetowej:

https://kokociniec.pl/lokalni-przedsiebiorcy/dodaj-swoja-firme/

https://kokociniec.pl/lokalni-przedsiebiorcy/

Materiały promocyjne:

https://kokociniec.pl/lokalni-przedsiebiorcy/materialy-promocyjne/

CHCESZ DZIAŁAĆ? SIĘGNIJ PO MILION!

INICJATYWA LOKALNA NA 2021 ROK

1 października br. rusza nabór wniosków na inicjatywy lokalne planowane na 2021 rok, który potrwa do 15 listopada (warunkowo do 16.11.2020).

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
  2. działalności charytatywnej,
  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  6. promocji i organizacji wolontariatu,
  7. edukacji, oświaty i wychowania,
  8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
  9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

U W A G A

 MIESZKAŃCY CHCĄCY SKORZYSTAĆ Z POPARCIA RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 19

(DODATKOWE 10 PUNKTÓW)

Posiedzenia RJP nr 19 odbędą się:

– 21.10.2020 o godzinie 18.00

oraz

– 12.11.2020 o godzinie 18.00

na których będą opiniowane wnioski do Inicjatywy Lokalnej.

Gotowe wnioski proszę przesłać na adres b.chmiel@onet.pl najpóźniej do 19 października i 10 listopada 2020 roku, w celu przygotowania uchwał.

Ogólne informacje: 785 218 455

Bogumił Chmiel

Przewodniczący Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19

Inicjatywa lokalna 2021

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. promocji i organizacji wolontariatu,
7. edukacji, oświaty i wychowania,
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio,
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.

więcej:

ZWIEDZAMY KATOWICE Spacer po Katowicach- i miejsca upamiętniające Powstania Śląskie

10 września br. odbyła się bezpłatna wycieczka zorganizowana przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice i Ochojec przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Silesia”. W programie wycieczki było zwiedzanie nowego kompleksu budynków Muzeum Śląskiego, który znajduje się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” i wraz z innymi instytucjami tworzy Strefę Kultury czyli centrum życia kulturalnego miasta. Nowoczesna konstrukcja została zaprojektowana przez austriacką pracownię Riegler Riewe Architekten z Grazu. Architekci maksymalnie wykorzystali przestrzeń znajdującą się pod powierzchnią ziemi, a tym samym dokonali tylko niewielkiej ingerencji w poprzemysłowym krajobrazie miasta. I tak główną częścią kompleksu architektonicznego Muzeum Śląskiego stanowi siedmio-kondygnacyjny budynek, w którym aż 3 poziomy znajdują się pod ziemią. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć np. zrewitalizowane pokopalniane obiekty tj. dawny budynek maszynowni, zaadaptowany na kawiarnię, magazyn odzieży – obecnie siedziba Centrum Scenografii Polskiej oraz stolarnię – obecnie przestrzeń edukacyjna „Na tropie Tomka” i łaźnię główną – obecnie przestrzeń wystawiennicza oraz siedziba działów Archeologii, Historii i Etnografii.

Był także wjazd na Wieżę Widokową „Szybem Warszawa”., gdzie przy pięknej i słonecznej pogodzie podziwialiśmy Strefę Kultury i panoramę Katowic. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na spacer po mieście i zwiedzenie okolicznych miejsc związanych z powstaniami śląskimi. Przewodnik Krzysztof Bywalec bardzo ciekawie i interesująco przekazywał informacje dotyczące zwiedzanych miejsc.
Był spacer na Plac Grunwaldzki gdzie znajduje się galeria wybitnych postaci kultury i sztuki. Twórców związanych z Katowicami i regionem górnośląskim. Następnie przejechaliśmy na cmentarze na ul. Sienkiewicza i ul. Francuską gdzie jest grób Henryka Góreckiego, Wojciecha Kilara, Kazimierza Kutza, Zbyszka Cybulskiego, Krystyny Bochenek ,Jerzego Dudy – Gracza i powrót do Piotrowic 🙂

Dorota Ostrowicz

IMG-20190911-WA0007