Archiwum kategorii: Z. ds. Inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego

„INICJATYWA LOKALNA” 2018

SZANOWNI PAŃSTWO RADNI, DRODZY MIESZKAŃCY PIOTROWIC I OCHOJCA !!!

28 września 2017 roku otrzymałem Pismo z Wydziału Polityki Społecznej informujące, że 27 lipca 2017 roku, Rada Miasta Katowice przyjęła nową Uchwałę nr XLV/865/17 w sprawie szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie doświadczeń z roku bieżącego, wprowadzono zmiany w zakresie terminu składania inicjatyw lokalnych przez mieszkańców celem usprawnienia etapu realizacji pozytywnie ocenionych inicjatyw lokalnych.

W paragrafie 4 załącznika do ww. uchwały przyjęto jeden termin naboru wniosków na inicjatywy lokalne, który otrzymał następujące brzmienie:

„Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1 października do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od stycznia do końca roku budżetowego”.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że 1 października 2017 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na inicjatywy lokalne planowane do realizacji w 2018 r.Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada 2017 r. i będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych, których realizacja dotyczyć będzie 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe terminy oraz możliwość zaopiniowania przez Radę, wniosków z „Inicjatywy Lokalnej” składanych przez mieszkańców Piotrowic i Ochojca, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Panem Andrzejem Dawidowskim, ustaliliśmy że na dzień 24 października zwołamy nadzwyczajne posiedzenia RJP.

Proszę o przesłanie wniosków o poparcie inicjatywy do 23 października do godziny 16.00, na adres b.chmiel@onet.pl lub a.dawidowski@op.pl

Kolejne planowane posiedzenie RJP odbędzie się 14 listopada i w tym przypadku wnioski o poparcie inicjatywy lokalnej proszę przesłać najpóźniej do 13 listopada br. do godziny 16.00.

Z poważaniem

Przewodniczący Zespołu ds. Inicjatyw Lokalnych I Budżetu Obywatelskiego

Przewodniczący Zarządu Jednostki Pomocniczej

Bogumił Chmiel

Projekty Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Zostały już zweryfikowane projekty obywatelskie na rok 2018.

Poniżej przedstawiamy Projekty Lokalne  zaakceptowane:

BOK 2018 – Projekty lokalne – POZYTYWNE

Poniżej przedstawiamy Projekty Ogólnomiejskie  zaakceptowane:

BOK 2018 – Projekty ogólnomiejskie – POZYTYWNE

Warto też zwrócić uwagę na Projekty Lokalne  NIE zaakceptowane gdyż ich uzasadnienia odrzucenia ułatwią w przyszłości  poprawne formułowanie pomysłów i pisanie wniosków.

BOK 2018 – Projekty lokalne – NEGATYWNE

Głosowanie nad projektami odbędzie się w dniach od 11 do 24 września przez internet i od 22+24 września w miejscach stacjonarnych.

Uprawnione do głosowania są osoby już od 16 roku życia zameldowane na terenie dzielnicy

Plakat głosowanie 2018

Prawie milion PLN do zagospodarowania na trzy z 26 projektów mieszkańców Naszych Dzielnic

GŁOSUJ – NA WYBRANE PRZEZ CIEBIE PROJEKTY ZGŁOSZONE DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

ZMIENIAJ SWOJĄ DZIELNICĘ – NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, TO WŁAŚNIE TY DECYDUJESZ JAK WYGLĄDAJĄ PIOTROWICE I OCHOJEC ORAZ CO TU SIĘ DZIEJE – LICZY SIĘ KAŻDY GŁOS !!!!!

Lista projektów Budżetu Obywatelskiego 2017 r

GŁOSOWANIE INTERNETOWE OD 11 DO 24 WRZEŚNIA (www.bo.katowice.eu)

GŁOSOWANIE W PUNKTACH STA.CJONARNYCH OD 22 DO 24 WRZEŚNIA
(Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 9 i 10(ul. Jankego 183 oraz ul. Radockiego 70a) lub dowolny punkt stacjonarny w Katowicach).

KWOTA NA ZADANIA DZIELNICOWE TO 996 262,00 ZŁ, LICZBA MIESZKAŃCÓW TO 23 395 OSÓB.

BARDZO PROSIMY O PEŁNĄ MOBILIZACJĘ WŁASNĄ RODZINY, SĄSIADÓW I ZNAJOMYCH, MIESZKAŃCÓW PIOTROWIC I OCHOJCA POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA.ZAPRASZA – ZARZĄD I RADA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 19.

BO 2017 cz 1 RJP 19 BO 2017 cz 2 RJP 19

 

 

Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!

Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!
Spotkanie nr 4 – Ochojec

Wraz ze Związkiem Górnośląskim zapraszamy Mieszkańców do współtworzenia mini monografii o swojej dzielnicy. Na spotkanie inaugurujące projekt „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” zapraszamy dzielnicowych społeczników, fascynatów historii dzielnicy i wszystkich tych, którym miejsce zamieszkania jest bliskie sercu. Na spotkaniu przedstawimy założenia projektu, porozmawiamy na temat tego, o kim i o czym warto potem napisać. Ogłosimy także konkursy z nagrodami dla mieszkańców.
Projekt realizowany jest dzięki wparciu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

11 lipca,  godz. 17.00
Filia nr 10, ul. Radockiego 70 A,

!cid_ii_15d2c37440c1b387