Archiwum kategorii: Z. ds. Inicjatyw lokalnych i budżetu obywatelskiego

Witaj na Stronie RJP nr 19

Witaj na stronie Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice i Ochojec

Strona ta powstała by informować mieszkańców  o inicjatywach i działaniach Miasta Katowice w naszych dzielnicach a także wnioskować o nie i opiniować propozycje Miasta.

Jednostka pomocnicza gminy to lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę miasta i nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań.