Archiwum kategorii: Ogólna

Wsparcie dla Inicjatyw Lokalnych

Zapraszamy Państwa do konsultowania inicjatyw lokalnych. Termin ich zgłaszania w tym roku mija 2017-11-15,  dlatego możemy zorganizować indywidualne doradztwa dala RJP. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby skonsultować swój pomysł na inicjatywę lokalną mogą się umówić na indywidualne spotkanie,chętnych prosimy o kontakt pod adresem maciej.smykowski@gmail.com .

Równocześnie w dniach 2017-10-10  wtorek 17:00-19:00 i 2017-10-14  sobota 11:00-14:00 będziemy organizować spotkania grupowe dotyczące inicjatywy lokalnej organizowane dla przedstawicieli rad dzielnic, na których chcemy przedstawić dokładnie zasady aplikowania i oceniania inicjatyw lokalnych.

Spotkania odbędą się w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14. Wszystkich chętnych zapraszamy i prosimy o zgłoszenia na adres krzysiek@mostkatowice.pl .

Jednym z tematów jaki chcemy poruszyć na spotkaniach jest opiniowanie inicjatyw lokalnych przez rady dzielnic, co jest związane  z trwającym właśnie naborem.

Nowe połączenie ul Radockiego z ul. Jankego

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informacje z Urzędu Miasta Katowice o wpisaniu inwestycji połączenia ul. Jankego z ul. Radockiego (poprzez ulice Braci Wiechułów, Jaworową, Spółdzielczości)  do zadań budżetowych Miasta w 2018 roku

Informacja Miasta Katowice ws. Połączenie drogowe

Mamy nadzieję, że tak ważne połączenie wreszcie po tylu latach zostanie utworzone. Ułatwi to dojazd na osiedle karetek ze szpitala, dojazd dzieci i rodziców do SP 56 (dawniej Gimnazjum 19), dojazd do Hali Sportowej i przede wszystkim odciąży  ulice Tyską oraz Szewską z nadmiernego ruchu co przyczyniało się do wielu protestów mieszkańców tych ulic.

Prace wg planów z 2011 roku postępować będą dwuetapowo I etap to modernizacja ul Braci Wiechułów (nowa nawierzchnia, chodniki , miejsca parkingowe) w II etapie wybudowanie nowej drogi pomiędzy ul. Jaworową i Radockiego.

Plan Zagospodarowania rejon Kolejowa/Kościuszki

W dniu 21 czerwca w związku z ponownym włożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kociuszki, odbyła się  dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Dyskusja odbyła sie w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Radę jednostki reprezentował radny Aleksander Peterko

20170621_151233

Na zdjęciu nowy plan to ten z prawej. Są to tereny obecnie zajmowane przez Firmę Mittal (dawniej Centrostal) na terenach których planuje się utworzenie drogi ułatwiającej (łagodnym łukiem) wyjazd z ul. Zadole i Sarmackiej na ul. Kolejową na wysokości ul. Rzeszótki (być może będzie małe rondo).  Po przebudowie i poszerzeniu ul Kościuszki  wyjazd z tych ulic na główna nie będzie już możliwy. Zrezygnowano z terenów pod budowę mieszkaniową i związanych z nimi dróg dojazdowych na terenie  firmy Mittal (brązowy). Zamiast tego cały teren ma przeznaczenie usługowe – biura itp. Warto zwrócić uwagę na wysokości ul Zadole przygotowano teren pod stacje kolejową i miejsca parkingowe, wiąże się to z remontem torowiska linii 142 Ligota – Tychy dla ruchu pasażerskiego ze stacjami  właśnie na Zadolu i w Ochojcu