Archiwum kategorii: Ogólna

Konsultacje społeczne w sprawie stadionu Kolejarza na Asnyka

do 12 października można konsultować nowy projekt Stadionu Kolejarza  na ul Asnyka

Głównym założeniem programowym jest przywrócenie dawnego charakteru miejsca, poprzez rewitalizację dawnego stadionu

Cel ten zostanie osiągnięty m.in., po gruntownym remoncie i przebudowie istniejących obiektów sportowych, a także budowie nowych, spełniających współczesne wymagania techniczno-użytkowe stawiane tego typu kompleksom sportowym.

Czytaj o projekcie i weź udział w konsultacjach społecznych na stronie https://pks.katowice.eu/default.aspx?g=posts&t=8312#post31243

komentarz Radnego można przeczytać tutaj http://www.wordpress.apeterko.pl/wojny-o-stadion-kolejny-etap-konsultacje-spoleczne/

Zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii Krajowej w Katowicach

Od kilku miesięcy trwa przebudowa wąskiego gardła na drodze krajowej nr 81. Wykonawca robót przystępuje do kolejnego etapu prac, w którym konieczne jest wyłączenie z ruchu fragmentu ulicy Armii Krajowej. – Wykonawca przystąpi do połączenia wykonanych ścian szczelinowych. Dlatego od 23 września do 18 listopada zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii Krajowej – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu miasta i dodaje, że wyłączony zostanie odcinek ul. Armii Krajowej od ulicy Kościuszki do ul. Harcerzy Września. Objazd zostanie poprowadzony ul. Harcerzy Września i łącznikiem, przy czym w zależności od kierunku jazdy ze względu na specyfikę skrzyżowania, będą wytyczone poszczególne trasy:

  • kierunki na wprost z Centrum i Mikołowa – odbywają się bez zmian,
  • kierunek do Ligoty od Centrum – odbywa się bez zmian,
  • kierunek do Ligoty od Mikołowa i Zarzecza – w związku z brakiem możliwości skrętu w lewo z ul. Kościuszki w Armii Krajowej w kierunku Ligoty oraz brakiem możliwości skorzystania z alternatywnej drogi w kierunku Ligoty jadąc od Mikołowa, kierujący pojazdami zostali przekierowani z ulic Kościuszki i Pstrągowej w ulicę Owsianą (do Panewnickiej),
  • kierunek do Ligoty z Podlesia, Kostuchny i Ochojca ulicą Harcerzy Wrześn    ia – odbywa się łącznikiem drogowym z ul. Kościuszki, ul. Kościuszki i w prawo w ul. Armii Krajowej
  • kierunek do Podlesia, Kostuchny, Ochojca od Centrum – odbywać się  będzie objazdem ulicami: najpierw na wprost na skrzyżowaniu Armii Krajowej – Kościuszki, następnie w prawo ulicą Małachowskiego, w prawo ulicą AK, w lewo do Kościuszki, następnie w prawo w łącznik ulic Harcerzy Września – Kościuszki, w prawo w Harcerzy Września do ulicy AK (taka nazwijmy to „pętelka”),
  • kierunek do Podlesia, Kostuchny, Ochojca od Mikołowa poprzez łącznik i ul. Harcerzy Września,
  • kierunek do Podlesia, Kostuchny, Ochojca od Ligoty w lewo z ul. Armii Krajowej w ul. Kościuszki, w prawo z ul. Kościuszki w łącznik drogowy  i ul. Harcerzy Września.

Jednocześnie zmianie ulega także komunikacja dla pieszych. – Przystanek autobusowy w kierunku Centrum pozostanie w dotychczasowym miejscu. Dlatego ruch pieszy odbywać się będzie przejściem na zachodnim – od strony Mikołowa – przejściu wlotu ulicy Kościuszki. Dojście zostanie poprowadzone wyznaczonym alternatywnym ciągiem pieszych, poprowadzonym poza obszarem prowadzonych robót – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy urzędu.

Przypomnijmy, że warta 67 mln inwestycja poprawi komunikację w tym rejonie. – Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic po zakończeniu przebudowy odczują ogromną poprawę. Poprzez oddzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji lokalnej, a także nowej infrastrukturze poprawimy płynność ruchu – zapowiada Ewa Lipka. Na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Kościuszki powstanie tunel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku Mikołowa nie będziemy zatrzymywać się na tym skrzyżowaniu oraz dwupasowe rondo, które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla poruszających się pomiędzy Piotrowicami, a Ligotą. Inwestycja obejmuje rozbudowę odcinka DK 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z budową dwupoziomowego, bezkolizyjnego węzła drogowego na przecięciu z ul. Armii Krajowej. Inwestycja funkcjonalnie wiąże się też z przebudową DK 81 – węzeł Giszowiec  – będą to, bez wątpienia, dwie najważniejsze drogowe inwestycje w Katowicach ostatnich lat. Oba węzły stanowią część głównych arterii komunikacyjnych miasta oraz są jednymi z najbardziej obciążonych ruchem kołowym skrzyżowań w kraju. Inwestycje mają zwiększyć nie tylko przepustowość dróg, ale również bezpieczeństwo. Docelowo rozwiązanie sprawi, że po Katowicach będzie się podróżowało szybciej i bardziej komfortowo, a płynny ruch oznacza w praktyce zaoszczędzony czas i paliwo, a także ograniczenie emisji spalin i hałasu. Zakończenie przebudowy w Piotrowicach zaplanowane jest na IV kwartał 2019 roku.

Drukowanie Drukowanie Drukowanie Drukowanie

Bezpłatne badanie i szkolenie ramach Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Miasto Katowice realizuje projekt pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED – Bula Tomasz.

Projekt jest skierowany do 300 mieszkańców Miasta Katowice w wieku aktywności zawodowej. Mieszkańcy Katowic mogą skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych przeprowadzonych ze znieczuleniem. Po wykonaniu badania pacjent wraca do domu tego samego dnia.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

rjg

więcej o programie i terminach spotkań

Spotkania Rady Jednostki 2018

10 Stycznia w siedzibie RJP nr 19 MDK Południe ul Jankego 136 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady.

Na spotkaniu w którym uczestniczyło 17 radnych i 2 gości zaplanowaliśmy spotkania i dyżury w 2018 roku ZOBACZ

Wysłuchaliśmy sprawozdania roczne przewodniczącego B . Chmiela oraz Kierowników Zespołów.

Uchwaliliśmy połączenie Zespołów ds. Inicjatyw Społecznych i Inicjatyw kulturalnych w jeden zespół Społeczno kulturalny

Uchwaliliśmy budżet Rady

Poniżej zestawienie najważniejszych spraw podjętych drogą korespondencyjną oraz Uchwałą nr IV/16/2017 (WNIOSKI DO BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK).

Tabela przedstawia sprawy załatwiane drogą korespondencyjną. Wiele tematów, także nie przedstawionych w tabeli wymagało osobistych wizyt – czasem kilkukrotnych – w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta, a w szczególności sprawy związane z „Inicjatywą Lokalną” i „Budżetem Obywatelskim” a także osobistych wizyt w miejscach dotyczących załatwianych spraw.

Tematy zawarte w tabeli, zostały ujęte hasłowo. W każdej chwili, każdy z Państwa ma wgląd do pełnej treści korespondencji u przewodniczącego Zarządu.

Wsparcie dla Inicjatyw Lokalnych

Zapraszamy Państwa do konsultowania inicjatyw lokalnych. Termin ich zgłaszania w tym roku mija 2017-11-15,  dlatego możemy zorganizować indywidualne doradztwa dala RJP. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby skonsultować swój pomysł na inicjatywę lokalną mogą się umówić na indywidualne spotkanie,chętnych prosimy o kontakt pod adresem maciej.smykowski@gmail.com .

Równocześnie w dniach 2017-10-10  wtorek 17:00-19:00 i 2017-10-14  sobota 11:00-14:00 będziemy organizować spotkania grupowe dotyczące inicjatywy lokalnej organizowane dla przedstawicieli rad dzielnic, na których chcemy przedstawić dokładnie zasady aplikowania i oceniania inicjatyw lokalnych.

Spotkania odbędą się w Centrum Organizacji Pozarządowych na ul. Kopernika 14. Wszystkich chętnych zapraszamy i prosimy o zgłoszenia na adres krzysiek@mostkatowice.pl .

Jednym z tematów jaki chcemy poruszyć na spotkaniach jest opiniowanie inicjatyw lokalnych przez rady dzielnic, co jest związane  z trwającym właśnie naborem.