22 posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec

Zapraszamy na spotkanie Rady Dzielnicy w  dniu 11 października 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136.

– z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie sekretarza
3. Przywitanie gości
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przedstawienie pisma Przewodniczącego Rady Miasta Katowice w sprawie konieczności podjęcia uchwały dotyczącej opinii w sprawie nadania nazwy Wisławy Szymborskiej drodze wewnętrznej łączącej ulice: Jaworową oraz Spokojną i Marcina Radockiego (rondo).
6. Dyskusja z udziałem radnego Rady Miasta Katowice Pana Jarosława Makowskiego
7. Podjęcie uchwały
8. Rozpatrzenie wniosków w sprawie Inicjatywy Lokalnej, które wpłynęły do dnia 11 października – podjęcie uchwał.
9. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
10. Forum mieszkańców dzielnicy – max. 40 minut
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
12. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Przyjęcie protokołu z XXI posiedzenia Rady.
15. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *