Posiedzenie Rady Dzielnicy

Zapraszamy na 21 posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 13 września 2023 roku o godzinie 18.30

w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136.

– z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Powołanie sekretarza
3. Przywitanie gości
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Informacja o rozpoczęciu prac związanych ze sporządzaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulic: Bolesława Prusa i Rzepakowej w Katowicach. Referują pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Katowice (z udziałem Projektantów planu)
6. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu na przystanku Ochojec Szpital. Podjęcie uchwały
7. Wyrażenie opinii na temat montażu progu zwalniającego na ulicy Szewskiej w rejonie posesji nr 20, 22 i 24 w związku z zaobserwowanymi nadmiernymi prędkościami poruszających się pojazdów. Podjęcie uchwały
8. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
9. Forum mieszkańców dzielnicy – max. 40 minut
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
11. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
13. Przyjęcie protokołu z XIX i XX posiedzenia Rady.
14. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *