42044284_2127600197561289_902385561036128256_n

Posiedzenie Rady Dzielnicy 11 stycznia 2023 roku

Szanowni Państwo,

Na podstawie par. 8, punkt 1, podpunkt 1 Statutu, zwołuję posiedzenie Rady Dzielnicy Nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 11 stycznia 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Rady – Miejski Dom Kultury „Południe”, Filia Nr 1 PIOTROWICE, ulica gen Jankego 136. – z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Przywitanie gości
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem
 9. Omówienie odpowiedzi na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2023
 10. Przyjęcie uchwały o terminach posiedzeń Rady Dzielnicy w roku 2023
 11. Przyjęcie uchwały o terminach dyżurów radnych Rady Dzielnicy
 12. Plan pracy Rady Dzielnicy – przedstawienie planu, dyskusja, przyjęcie uchwały.
 13. Forum mieszkańców dzielnicy
 14. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Rady.
 15. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Andrzej Dawidowski

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *