Katowice - studium zagospodarowania przestrzennego - edycja 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Terminy wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – Polska Grupa Górnicza S.A. KWK „Murcki-Staszic”, część obejmująca tereny dzielnicy Piotrowice – Ochojec oraz północno – zachodnie tereny dzielnicy Kostuchna

  1. ogłoszenie w prasie: 23 września 2022 r.
  2. wyłożenie w dniach od 30 września 2022r. do 28 października 2022r:
    1. w siedzibie Rady Dzielnicy nr 19 Piotrowice – Ochojec przy ul. gen. Jankego 136 w Katowicach (budynek Miejskiego Domu Kultury Południe – filia Piotrowice) w dniach: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 października 2022r. w godzinach od 1330 do 1730
  3. dyskusja publiczna w dniu 19 października 2022 r.
  4. termin składania uwag do 18 listopada 2022 r.
  5. rozstrzygnięcie uwag – 9 grudnia 2022 r.

plan zagospodarowania

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *