Archiwum kategorii: Z. ds. Inicjatyw Społecznych

Zaproszenie do Rezerwatu „Ochojec”

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do wiadomości z dnia 14 czerwca, uprzejmie przypominam o drugim terminie obywatelskiej akcji sprzątania rezerwatu przyrody „Ochojec” w Katowicach.

Zbiórka uczestników akcji w dniu 9 września o godzinie 10.00 na parkingu za Szpitalem Górniczym przy ul. Cegielnia Murcki. Planujemy sprzątać rezerwat do godziny 14.00, lub dłużej, jeśli taka będzie potrzeba.

Warunki uczestnictwa w akcji:

– organizator akcji nie odpowiada za bezpieczeństwo uczestników: każdy sprzątający uczestniczy w akcji dobrowolnie, osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów lub szkoły na udział w akcji,

– organizator zapewnia worki na śmieci i rękawiczki, ale prosimy uczestników o zabranie ze sobą dodatkowych worków na śmieci oraz rękawiczek,

– organizator przypomina o właściwym stroju terenowym, odpowiednim do panujących warunków pogodowych.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego uczestnictwa w akcji sprzątania rezerwatu przyrody „Ochojec” do dnia 5 września, kierując je na adres sekretariatu Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska: sekretariat@cdpgs.katowice.pl

W przypadku szkół, uprzejmie proszę o podanie liczby uczniów, którzy będą ewentualnie brali udział w akcji sprzątania oraz danych kontaktowych do nich.

Zapraszam do rezerwatu przyrody „Ochojec”, niech w roku jubileuszu 35-lecia utworzenia będzie wolny od śmieci. Przekażcie Państwo to zaproszenie także innym.

Chrońmy przyrodę rezerwatu „Ochojec” w Katowicach!

Z poważaniem

Jerzy Parusel

Koordynator akcji sprzątania rezerwatu przyrody „Ochojec” z ramienia Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

PS 1. Sprawozdanie z akcji sprzątania rezerwatu w dniu 24 czerwca zamieściliśmy na stronie internetowej Centrum: http://przyroda.katowice.pl/pl/aktualnosci/254-archiwa-ochrona-przyrody/597-akcja-sprzatania-rezerwatu-przyrody-ochojec

Witaj na Stronie RJP nr 19

Witaj na stronie Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice i Ochojec

Strona ta powstała by informować mieszkańców  o inicjatywach i działaniach Miasta Katowice w naszych dzielnicach a także wnioskować o nie i opiniować propozycje Miasta.

Jednostka pomocnicza gminy to lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę miasta i nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań.