Archiwum kategorii: Z. ds. Inicjatyw Społecznych

Ruszyło Miejskie Centrum Energii

Dnia 22 września 2018 r. w ramach Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Kształtowania Środowiska przy ul. Młyńskiej 2 powstało Miejskie Centrum Energii. Od 01.02.2019 r. MCE jest prowadzone przez Biuro Zarządzania Energią.

https://www.facebook.com/MCEKatowice/

Mieszkańcy Katowic mogą dowiedzieć się tutaj  o miejskich dotacjach celowych do zmiany sposobu ogrzewania w budynkach jedno- i wielorodzinnych, montażu instalacji OZE, jak również o innych projektach na szczeblu województwa i kraju a także uzyskać poradę dotyczącą wyboru sposobu ogrzewania budynków.

Uważamy, że polubienie, śledzenie oraz udostępnianie naszego profilu pozwoli dotrzeć do większej grupy mieszkańców zainteresowanych dotacjami miejskimi, rządowymi jak również informacjami związanymi m.in. z ochroną powietrza, klimatu i oszczędzaniem energii.

Dodatkowo, w ramach działalności MCE organizowane są spotkania z mieszkańcami w ramach „Black or Green Tea”, na które zapraszane są osoby związane z działaniami na rzecz poprawy jakości powietrza. Naszymi gośćmi do tej pory byli m.in Komendant Straży Miejskiej w Katowicach, przedstawiciele Korporacji Mistrzów Kominiarstwa Województwa Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Muzeum Energetyki. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

Profil na portalu społecznościowym FB oraz strona internetowa www.katowice.energiaisrodowisko.pl to obok porad osobistych, emailowych, telefonicznych jeden ze sposobów na zintensyfikowanie działań informacyjno-edukacyjnych dla naszych mieszkańców.

 

Konkurs -Zielona ławeczka 2019

Zapraszamy do udziału w nowej edycji konkursu grantowego dla mieszkańców osiedli!

Fundacja BOŚ już po raz czwarty uruchomiła konkurs grantowy „Zielona Ławeczka”, który powstał z myślą o mieszkańcach miejskich osiedli. Do tej pory pomogliśmy już 65 grupom sąsiedzkim z całej Polski w rewitalizacji ich osiedlowych podwórek i samodzielnym stworzeniu pięknych ogrodów.

Na rejestrację zespołów i przysłanie projektów mini ogrodów czekamy do 17 maja 2019 r.

KRÓTKO O PROJEKCIE

Przeznaczymy 20 tys. zł na rewitalizację polskich osiedli, zamianę ich w zielone zakątki, skwery, ogrody. Dzięki temu, uda się odnowić 15 miejsc, które do tej pory były zaniedbane lub po prostu niezagospodarowane

NA CZY POLEGA KONKURS?

Sąsiedzi łączą siły i rejestrują się poprzez stronę internetową. Następnie przygotowują projekt zazielenienia wybranego terenu i mają szansę otrzymać od nas grant pieniężny wraz
z nagrodą rzeczową w postaci ławki parkowej, o łącznej wartości do 1600 zł. Będą mieli również możliwość konsultacji swoich pomysłów z architektami krajobrazu ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a później samodzielnie zajmą się urządzaniem nowego, zielonego zakątka.

Projekt skierowany jest do grup sąsiedzkich z otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Czas na przysyłanie projektów do oceny mija 17 maja 2019. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo adresem www.zielonalaweczka.pl Serdecznie dziękujemy za pomoc w zmianie szarych blokowisk w zielone zakątki.

http://zielonalaweczka.pl

Co z tymi trzęsieniami/ tąpnięciami w naszych dzielnicach?

Wpłynęło do Nas pismo Stowarzyszenia „Ruch Miejski – Katowice są Nasze” do Polskiej Grupy Górniczej S.A.

„Szanowni Państwo

W związku z coraz silniejszymi i częstszymi (nawet kilkukrotnie dziennie) odczuwalnymi wstrząsami górniczymi, pojawiającymi się zarówno w dzień jak i w godzinach nocnych, w dzielnicach południowych Katowic, wnosimy o:

1. przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich domów, celem oceny stanu technicznego zamieszkiwanych przez nas budynków,
2. podanie dokładnej informacji, która kopalnia zajmuje się eksploatacją złóż pod dzielnicami Ochojec – Piotrowice,
3. gdzie i w jakiej formie mieszkańcy, mogą uzyskać informacje o pojawiających się wstrząsach górniczych? Niestety Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach odsyła mieszkańców „z kwitkiem”, nie reagując na Ich zapytania w zakresie permanentnych wstrząsów w dzielnicach południowych Katowic (możemy okazać stosowną dokumentację dotyczącą zgłoszeń jak i zapisów ilości wstrząsów),
4. w jaki sposób zamierzacie Państwo ograniczyć ilość wstrząsów wpływających na stan naszych domostw a więc naszego wspólnego bezpieczeństwa.”

W pełni się zgadzamy z zapytaniami  i popieramy Inicjatywę

Czekamy na odpowiedź PGG

Remont linii kolejowej na Jankego – pismo mieszkańców

Pismo Stowarzyszenia Ruch Miejski – Katowice są Nasze” do Prezydenta Miasta Katowice:

Szanowny Panie Prezydencie
Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy wzmożone prace remontowe na przebiegającej przez naszą dzielnicę Katowice – Ochojec, linii kolejowej nr 142, która przecina m.in. permanentnie zakorkowaną ulicę Gen. Jankego. Na ww. linii wymieniane są obecnie tory kolejowe.
Podczas minionej kampanii wyborczej mieszkańcy naszej dzielnicy nie otrzymali żadnej konkretnej informacji o tej inwestycji. Docierały do nasz jedynie zdawkowe informacje prasowe, a także niepotwierdzone plotki. Rozmach prac na ww. linii budzą nasze obawy o przejezdność głównych dróg w Ochojcu oraz o bezpieczeństwo mieszkańców.
W związku z powyższymi wątpliwościami, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy wykonano analizy bądź symulacje dotyczące przepustowości ul. Gen. Jankego w sytuacji, gdy przejazd kolejowy będzie regularnie zamykany, by przepuścić kursujące linią 142 pociągi towarowe?
2. Biorąc pod uwagę stan ul. Gen. Jankego, która po niedawnej przebudowie skrzyżowania z ul. Kolejową, jest już nie tylko w godzinach szczytu zakorkowana, jak władze miasta zamierzają usprawnić ruch samochodowy w tej części miasta?
3. Jak wzmożony ruch kolejowy wpłynie na ruch autobusów łączących południowe dzielnice Katowic z Centrum Naszego Miasta?
4. W jakim zakresie władze miasta uczestniczyły w projektowaniu i przygotowywaniu modernizacji ww. linii kolejowej?
5. Ulicą Gen. Jankego kursują karetki wiozące chorych do szpitali w Ochojcu przy ulicy Ziołowej, w tym wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej ofiary zawałów. Wzmożenie ruchu kolejowego i spowodowane przez to utrudnienia w ruchu, mogą doprowadzić do zagrożenia życia przewożonych pacjentów. Jak władze miasta zamierzają rozwiązać tego typu problemy? Nie jest to bynajmniej teoretyczne rozważanie. Ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego za zeszły rok wynika, że karetki w woj. śląskim dojeżdżają do pacjentów wolniej, niż stanowią to przepisy. Sytuacja na ul. Gen. Jankego czasu ich przejazdu na pewno nie skróci.
6. Planowana trasa kolejowa przebiega również przez Murcki (przecina ulicę Kołodzieja oraz ulicę Cegielnia Murcki), a więc spowoduje całkowite odcięcie południowych dzielnic Naszego Miasta. Jak władze miasta zamierzają rozwiązać ten problem.

Podsumowując: w naszym odczuciu przywrócenie ruchu na linii kolejowej nr 142 w poważny sposób zaburzy i tak trudną sytuację na głównej drodze w Katowicach-Ochojcu jak i w południowych dzielnicach Naszego miasta. W związku z tym oczekujemy od Pana wyczerpującej odpowiedzi na nasze pytania i poważnego potraktowania problemów komunikacyjnych, które narosły w południowych dzielnicach naszego miasta.

Pismo w sprawie przejazdu PKP na ul. Jankego pdf