Archiwum kategorii: Informacje

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ DEBATA

Z A P R O S Z E N I E

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na Debatę Społeczną „Porozmawiajmy  o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się w dniu 18.05.2023 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach przy ul. Łętowskiego 18.

Celem debaty jest zdiagnozowanie, określenie potrzeb związanyc  z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję, bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem debaty będą przede wszystkim aktualne problemy społeczne zdiagnozowane lokalnie m. in. poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowania działań reaktywnych i zapobiegawczych odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.

 

PROTEST mieszkańców – Osiedle przy Leśnej i Jagodowej w Ochojcu

Pismo mieszkańców do Rady Dzielnicy
✅Liczba miejsc parkingowych od 780 do 1000‼️
✅Budynki do 8 kondygnacji nadziemnych i do 2 kondygnacji podziemnych.
✅Wysokość do 25 m.
✅Liczba mieszkań od 792 do 1029‼️ I teraz najlepsze…
Dla 1029 mieszkań mamy 1000 miejsc parkingowych – ciekawe podejście.🤔
Wystarczy skromnie policzyć 1,5 samochodu na mieszkanie i wyjdzie ponad 1500🚗🚕 samochodów jadących ulicą Leśną i Odrodzenia (i dalej Prusa bo tam szansa jest wyjechać na światłach🚦) i próbujących wjechać na Jankego.
Aha jeszcze powierzchnia usługowo-handlowo-biurowa.
Przy obecnej infrastrukturze drogowej dojazd ulicą Leśną i Odrodzenia do Jankego w godzinach porannych spowoduje że mieszkańcy nowego osiedla (ale i całej części północnej Ochojca) do pracy będą musieli ruszać sporo wcześniej.
Do tego mamy wieżowce🛕🛕 na Hierowskiego i planowane zamknięcie Jankego szlabanami🚧.
Ciekawe też czy szkoła nr 56 jest przystosowana na przyjęcie dzieci z tego osiedla🤔
Ciekawe jak będzie wyglądać realizacja tramwaju na południe jak osiedle już będzie funkcjonować.”

Odpowiedź na Interpelacje  RI-VIII-003716 P. Lejman-Gąska Radnego Miasta Lejmana Gąski

Fragmenty

„W dniu 15.12.2022r. została wydana decyzja LODWZ-0296/2022 o warunkach zabudowy dla osiedla
8 budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (4 zespoły), 10 budynków wielorodzinnych oraz mostu
w rejonie ul. Jankego, Leśnej i Jagodowej na działkach nr 152 i 153 (km. 83) w Katowicach.

Podkreślić należy,
że organ wydający decyzję o warunkach zabudowy działa na wniosek inwestora, rozpatrując parametry
inwestycji wskazane przez inwestora we wniosku. Podczas analizy urbanistyczno-architektonicznej organ
sprawdza zgodność przedstawionego zamierzenia inwestycyjnego z zabudową znajdującą się na całym terenie
analizowanym, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. nr 164 z 2003 r. poz. 1588).

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe w przypadku łącznego spełnienia warunków zawartych w art. 61
ust. 1 pkt 1–6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po przeprowadzonej analizie
stwierdzono, że wnioskowana inwestycja spełnia wszystkie powyższe wymogi, wobec czego organ zobligowany
był do wydania stosownej decyzji.
W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy kwestie obsługi komunikacyjnej uzgodnione
zostały przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, jako właściwego zarządcę dróg, na podstawie art. 53
ust. 4 pkt 9 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”

pełen tekst

z29680665IHR,Wyrys-z-wniosku-o-warunki-zabudowy-dla-spolki-powi