Katowice - studium zagospodarowania przestrzennego - edycja 2

Lutowe posiedzenie Rady

Termin środa 8 luty, godzina 18.30.
Siedziba Rady Dzielnicy MDK ul Jankego 136 I p.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarza.
 3. Przywitanie gości
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Bieżąca informacja Radnych Miasta Katowice
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy o działaniach w okresie między posiedzeniami.
 7. Sprawozdanie Przewodniczących Stałych Zespołów Rady z działalności między posiedzeniami
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem
 9. Przedstawienie propozycji, dyskusja oraz podjęcie uchwały w sprawie rozdysponowania środków z rezerwy celowej miasta.
 10. Forum mieszkańców dzielnicy
 11. Przyjęcie protokołu z XIV posiedzenia Rady.
 12. Komunikaty, sprawy wniesione i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Zapraszamy

Udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *