JAK POMÓC ?

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic,

w celu usprawnienia okazywanej akcji pomocowej przez Miasto Katowice, prezydent Marcin Krupa polecił mi przekazać dla Państwa załączoną informację, która zawiera – formy pomocy świadczone przez Miasto Katowice, dane teleadresowe oraz dodatkowe informacje.  Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację zastrzegamy, że dane są aktualne na dziś (tj. 3 marca, godz. 14.00). O wszelkich kluczowych nowych informacjach (np. start kolejnego, miejskiego pomocowego call center) – będę Państwa informować.

Jednocześnie przekazuję od prezydenta Marcina Krupy serdeczne podziękowania za Państwa dotychczasową pomoc, wszelkie formy angażowania się w akcję pomocową, pomysły i uwagi. Także dzięki Państwa ciężkiej pracy – możemy w Katowicach nieść potrzebującym Ukraińcom natychmiastową, skuteczną i realną pomoc!

Uprzejmie proszę o przekazanie powyższej informacji wszystkim radnym dzielnicowym.

Serdecznie pozdrawiam

Maciej Stachura

Sekretarz Miasta

Informacja dla radnych JAK POMÓC_v_final-1