Od października nowe objazdy na DK 86 w Giszowcu.

Zamknięty zjazd na Tychy, otwarty nowy wiadukt. Korki od autostrady. Nawrotka i objazd na kilka kilometrów. W Katowicach wciąż trwa przebudowa węzła Giszowiec na drodze krajowej 86 i 81. Październik 2020 to nowa organizacja ruchu. Choć przed terminem oddano do użytku wiadukt, podmyty w czerwcu przez ulewę, cała inwestycja skończy się dopiero na początku lata 2022.

więcej

https://dziennikzachodni.pl/katowice-nowe-objazdy-na-dk-86-w-giszowcu-wezel-z-dk-81-w-przebudowie-korki-na-pszczynskiej-zamkniety-zjazd-na-tychy/ar/c1-15193098

Inicjatywa lokalna 2021

Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to  forma współpracy Miasta Katowice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Współpraca w tej formie rozpoczęła się w 2013 roku.

Jakich zadań mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Katowice w zakresie inicjatywy lokalnej:

1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
2. działalności charytatywnej,
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
6. promocji i organizacji wolontariatu,
7. edukacji, oświaty i wychowania,
8. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki,
9. ochrony przyrody, w tym zieleni miejskiej,
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

1. mieszkańcy miasta Katowice bezpośrednio,
2. mieszkańcy miasta Katowice za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Katowice.

więcej:

Rusza budowa kompleksu przy Asnyka

Wczoraj  rozpoczęła się budowa nowego stadionu w Katowicach, na terenie dawnego obiektu przy Asnyka. Inwestycja kosztuje prawie 40 mln zł i potrwa niemal 2 lata.

Dobry początek tygodnia w Katowicach – dziś ruszyła oficjalnie budowa nowego kompleksu sportowego przy ul. Asnyka. Choć nie będzie zawodowym stadionem piłkarskim, to jest potrzebny na gwałt. Po otwarciu posłuży za dom dla pozbawionego własnego obiektu Rozwoju Katowice. Piłkarzom zaoferuje pełne zaplecze, a widzom 228 miejsc na niewielkiej widowni wieńczącej pawilon sportowo-administracyjny.

Budowa stadionu na południu Katowic – w miejscu zapomnianego obiektu Kolejarza – potrwa 22 miesiące, co oznacza, że dopiero w 2022 inwestycja się zakończy. Firma Greta Sport otrzyma 36,8 mln zł za realizację prac. Przy okazji dzisiejszej ceremonii szefowa firmy Ilona Stańczyk zapowiadała, że postara się dostarczyć obiekt na wakacje 2022.

Główny stadion zaoferuje nie tylko naturalne boisko piłkarskie, ale też 8-torową bieżnię lekkoatletyczną. Do tego obok znajdzie się boisko baseballowe, do piłki ręcznej i koszykówki, dwa boiska do siatkówki plażowej i plenerowa siłownia.

Przy boisku głónym stanie elektroniczna tablica wyników. Z kolei przy boisku do baseballu znajdują się dwie trybuny na 35 i 33 miejsca siedzące, natomiast przy boiskach do siatkówki plażowej zaprojektowano widownię o pojemności 51 miejsc siedzących.