konsultacje społeczne – ochrona środowiska przed hałasem

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice uprzejmie informuje, że od dnia dzisiejszego mieszkańcy Katowic w ramach konsultacji społecznych dot. projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024 mogą zgłaszać swoje uwagi do tego dokumentu, w terminie do 11 maja br. 

Opinie można składać za pomocą formularza konsultacyjnego, który wypełniony należy przesłać na adres email: konsultacje@katowice.eu, lub pocztą tradycyjną, lub bezpośrednio za pomocą formularza online.

Szczegółowe informacje oraz materiały dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Program-ochrony-srodowiska-przed-halasem.aspx