„JEDZENIE NA WYNOS”

Ze względu na obowiązek zamknięcia podmiotów gastronomicznych i restauracyjnych wiele firm z Katowic działających w tej branży znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Aktualnie obowiązujące przepisy dopuszczają jednak dostarczenie sprzedaż jedzenia na wynos. – Dlatego tworzymy bazę katowickich firm, które dostarczają jedzenie na wynos w naszym mieście. Tak utworzoną bazę udostępniamy mieszkańcom za pomocą naszych kanałów informacyjnych. Takie działania pozwolą części firm przynajmniej w pewnym stopniu zrekompensować ponoszone straty, a z drugiej strony mieszkańcy, którzy zgodnie z rekomendacjami lekarzy nie chcą wychodzić z domów, zyskają możliwość otrzymanie jedzenia pod drzwi – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowice.

Baza „Jedzenie na wynos” [ostatnia aktualizacja: 25.03.2020r. godz. 11.00]:

BAZA POMOC_COVID19 1 ZOBACZ

Wszystkie chętne firmy, które dostarczają jedzenie na wynos w Katowicach prosimy o wysłanie maila do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.

? k@katowice.eu z tematem „JEDZENIE NA WYNOS”

W mailu prosimy podać nazwę firmy, jej adres, mail, stronę www (jeśli firma posiada) oraz telefon – by ułatwić zainteresowanym mieszkańcom kontakt.

Zmiany w ruchu na węźle Giszowiec

Wiosną ubiegłego roku rozpoczęła się największa drogowa inwestycja w Katowicach od czasu budowy tunelu pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. W poniedziałek 23 marca zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wydłużeniu zawężenia ul. Pszczyńskiej (DK86) do końca zakresu przebudowy.

To oznacza, że ruch na ul. Pszczyńskiej będzie poprowadzony jezdnią wschodnią, czyli w kierunku od Tychów do centrum Katowic. Kierowcy będą poruszać się po jednym pasie w każdym kierunku jazdy na odcinku od wiaduktu nad ul. Kolistą praktycznie do skrzyżowania z ul. Górniczego Stanu. Zostaną utrzymane relacje zjazdowa i wyjazdowa na węźle Kolista poprzez dobudowane w ostatnim okresie poszerzenia łącznicy oraz pasa rozdziału ul. Pszczyńskiej. Zmiany te będą obowiązywać do końca roku.

Wprowadzenie zmian jest konieczne, aby zrealizować prace na jezdni zachodniej, czyli w kierunku od centrum Katowic do Tychów, gdzie wykonawcę będzie realizował prace drogowe. We wtorek rozpocznie rozbiórkę starej nawierzchni. W najbliższym czasie także będzie zacznie przebudowę przejść dla pieszych. Cały czas trwają prace na obiektach mostowych.

Przypomnijmy, że cała inwestycja składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny. Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to dofinansowanie pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kompleksowa przebudowa tego węzła drogowego zakończy się w pierwszej połowie 2021 roku. Utrudnienia dla kierowców znacząco zmniejszą się pod koniec roku, kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne połączenia DK 86 z DK 81.

Inwestycja w liczbach:

 • 58,5 tysiąca – tyle pojazdów codziennie przejeżdża po DK 86 na wysokości katowickiego Giszowca
 • 247,5 mln zł – tyle kosztować będzie przebudowa węzłów DK81 i DK 86
 • 3,62 km – to łączna długość rozbudowywanych i przebudowywanych dwóch odcinków DK 81 i DK 86

Pakiet informacji stron internetowych UM Katowice

 1. Strona internetowa Katowice.eu – tu publikowane są bieżące informacje związane z koronawirusem, zarówno komunikaty o bieżącej sytuacji w mieście, jak również poszczególne komunikaty jednostek i instytucji, które związane są pośrednio z tematem
 1. Pogotowie zakupowe, wsparcie lokalnej gastronomii i pomoc dla seniorów – informacje
 1. Pokażmy naszym starszym sąsiadom, że nie są sami Jak to zrobić?
 1. Fundacja diaMEtor udziela bezpłatne porady prawne dla SENIORÓW – kontakt na plakacie
 1. Infolinia dla osób potrzebujących niezbędnej pomocy i zdalne wsparcie psychologiczne – uruchomiona przez katowicki MOPS
 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA” oferuje bezpłatne wsparcie psychologiczne prowadzone on-line i telefonicznie – informacje szczegółowe
 1. Polecenia Wojewody Śląskiego z dnia 14.03.2020 dotyczące:
 • objęcia nadzorem osób bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem
 • zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym.
 1. Restauracja Fest Jodłona GISZOWCU prowadzona przez Spółdzielnię Socjalną RYBKA, proponuje obiady SENIORÓW.
  Od dziś będą sprzedawać abonamenty na obiady (dwudaniowe) w przystępnej cenie, w dowozie do domu lub na wynos.
  Posiłki wykonywane są w sterylnych warunkach. Obiady byłyby dostarczane w godz. 13:00-15:00 w pojemnikach jednorazowych.
  Telefony do składania zamówień: 510 207 970, 502 484 911

Abonament miesięczny w cenie 15 zł/obiad dwudaniowy,
Abonament dwutygodniowy 16 zł/obiad
Abonament tygodniowy 18 zł/obiad.
W tygodniu 2 drugie dania bezmięsne (w tym piątek).
Posiłki wykonywane są w sterylnych warunkach

 1. Prosimy organizacje pozarządowe o nieskładanie ofert w trybie tzw. „małych grantów” – komunikat
 1. Ograniczenia w funkcjonowaniu Katowickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – informacje szczegółowe
 1. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO informuje o odwołaniu spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego
 1. Zaproszenie do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 – Nabór wniosków trwa do 27 marca 2020 r.
 1. Ekumeniczna Fundacja Bethlehem odwołuje wydarzenie rocznicowe
 1. Komunikat Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Wsparcie dla III sektora w sytuacji zagrożenia COVID-19
 1. Informacja o konkursie na projekty aktywizacji zawodowej, które mogą być realizowane przez organizacje pozarządowe – Komunikat Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wytyczne Prezydenta

W Katowicach aktualnie nie ma żadnej osoby hospitalizowanej w kierunku koronawirusa.  Wszelkie służby w Katowicach są postawione w stan szczególnej gotowości. Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju. W trosce o zdrowie mieszkańców i porządek publiczny Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa wydał szereg zaleceń wraz z ogólnymi zaleceniami służb sanitarnych. W załączeniu przesyłamy pełną treść komunikatu, jak również infografikę o działaniach profilaktycznych, która powstała w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia.

CZYTAJ TUTAJ

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.katowice.eu, gdzie publikowane są informacje na bieżąco.

Drukowanie