Remont linii kolejowej na Jankego – pismo mieszkańców

Pismo Stowarzyszenia Ruch Miejski – Katowice są Nasze” do Prezydenta Miasta Katowice:

Szanowny Panie Prezydencie
Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy wzmożone prace remontowe na przebiegającej przez naszą dzielnicę Katowice – Ochojec, linii kolejowej nr 142, która przecina m.in. permanentnie zakorkowaną ulicę Gen. Jankego. Na ww. linii wymieniane są obecnie tory kolejowe.
Podczas minionej kampanii wyborczej mieszkańcy naszej dzielnicy nie otrzymali żadnej konkretnej informacji o tej inwestycji. Docierały do nasz jedynie zdawkowe informacje prasowe, a także niepotwierdzone plotki. Rozmach prac na ww. linii budzą nasze obawy o przejezdność głównych dróg w Ochojcu oraz o bezpieczeństwo mieszkańców.
W związku z powyższymi wątpliwościami, prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Czy wykonano analizy bądź symulacje dotyczące przepustowości ul. Gen. Jankego w sytuacji, gdy przejazd kolejowy będzie regularnie zamykany, by przepuścić kursujące linią 142 pociągi towarowe?
2. Biorąc pod uwagę stan ul. Gen. Jankego, która po niedawnej przebudowie skrzyżowania z ul. Kolejową, jest już nie tylko w godzinach szczytu zakorkowana, jak władze miasta zamierzają usprawnić ruch samochodowy w tej części miasta?
3. Jak wzmożony ruch kolejowy wpłynie na ruch autobusów łączących południowe dzielnice Katowic z Centrum Naszego Miasta?
4. W jakim zakresie władze miasta uczestniczyły w projektowaniu i przygotowywaniu modernizacji ww. linii kolejowej?
5. Ulicą Gen. Jankego kursują karetki wiozące chorych do szpitali w Ochojcu przy ulicy Ziołowej, w tym wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej ofiary zawałów. Wzmożenie ruchu kolejowego i spowodowane przez to utrudnienia w ruchu, mogą doprowadzić do zagrożenia życia przewożonych pacjentów. Jak władze miasta zamierzają rozwiązać tego typu problemy? Nie jest to bynajmniej teoretyczne rozważanie. Ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego za zeszły rok wynika, że karetki w woj. śląskim dojeżdżają do pacjentów wolniej, niż stanowią to przepisy. Sytuacja na ul. Gen. Jankego czasu ich przejazdu na pewno nie skróci.
6. Planowana trasa kolejowa przebiega również przez Murcki (przecina ulicę Kołodzieja oraz ulicę Cegielnia Murcki), a więc spowoduje całkowite odcięcie południowych dzielnic Naszego Miasta. Jak władze miasta zamierzają rozwiązać ten problem.

Podsumowując: w naszym odczuciu przywrócenie ruchu na linii kolejowej nr 142 w poważny sposób zaburzy i tak trudną sytuację na głównej drodze w Katowicach-Ochojcu jak i w południowych dzielnicach Naszego miasta. W związku z tym oczekujemy od Pana wyczerpującej odpowiedzi na nasze pytania i poważnego potraktowania problemów komunikacyjnych, które narosły w południowych dzielnicach naszego miasta.

Pismo w sprawie przejazdu PKP na ul. Jankego pdf