XIV Forum Nowej Gospodarki

Zapraszam do wzięcia udziału w XIV Forum Nowej Gospodarki. Katowice 08.06.2018 r.

O co tu chodzi ?

Forum Nowej Gospodarki jest to makroregionalna idea skupiająca się na rozwoju innowacyjnych technologii w województwach śląskim i małopolskim poprzez spotkania, dyskusje panelowe i wymianę doświadczeń  pomiędzy liderami gospodarki, nauki oraz administracji. Forum służy określeniu skutecznych dróg wspierania najbardziej obiecujących kierunków rozwoju technologicznego i gospodarczego kraju, tak by Polska mogła skutecznie konkurować na rynku globalnym.

Jaka tematyka ?

Najbliższa edycja Forum Nowej Gospodarki odbędzie się pod hasłem „Śląskie w drodze na Szczyt Klimatyczny COP 24.”. Przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu poszukają i wskażą możliwości do realizacji wspólnych projektów z zakresu kilku konkretnych obszarów tematycznych, w tym: gospodarki zasobooszczędnej i energooszczędnej, zielonej gospodarki, gospodarki niskoemisyjnej czy rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Dlaczego jestem zaproszony?

Szukamy ekspertów posiadających wiedzę i doświadczenie oraz zainteresowanych rozwojem technologicznym i gospodarczym kraju, tak by województwo śląskie mogło skutecznie konkurować na rynku globalnym.

Jakie mam z tego korzyści?

Forum Nowej Gospodarki…

… zaoferuje Ci możliwość wzięcia udziału w dyskusjach, panelach, warsztatach dotyczących interesującej Cię tematyki,

… pozwoli Ci na wymianę doświadczeń  z liderami gospodarki, nauki oraz administracji,

… połączy Cię z innymi ekspertami, którzy tak jak Ty chcą wspierać rozwój technologiczny i gospodarczy regionu,

…podczas Laboratorium Innowacji będziesz mógł dyskutować z innymi uczestnikami warsztatów poświęconych technologiom przyszłości z zakresu energetyki prosumenckiej i OZE,

…przyczynisz się do opracowania ekspertyzy w zakresie strategii rozwoju i analizy potrzeb sektora energetyki,

… otrzymasz informacje z zakresu gospodarki zasobooszczędnej i energooszczędnej, zielonej, niskoemisyjnej czy rewitalizacji terenów zdegradowanych,

…Podczas sesji plenarnej będziesz mógł porozmawiać z autorytetami branży energetyki o przygotowaniach do grudniowego szczytu klimatycznego w Katowicach oraz zastanowić się czy zbliżająca się impreza i jej problematyka mogą okazać się szansą dla Śląska w zakresie rozwoju zielonej gospodarki,

… otrzymasz szansę współtworzenia działań wokół COP24.

Z przyjemnością informujemy, że teraz otwieramy rejestrację

na XIV Forum Nowej Gospodarki *

Aby dołączyć wystarczy, wypełnić ten formularz

* Udział w programie jest bezpłatny

Program Forum znajduje się tutaj

Współfinansowane ze środków projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowanego w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja I0B” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Śląskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg

Najbliższe debaty klimatyczne #Katowice2050

Serdecznie zapraszam do udziału w obywatelskich debatach klimatycznych #Katowice2050, które odbędą się 22 maja i 20 czerwca br. g. 18 w klubokawiarni KATO (ul. Mariacka).

Podczas debaty Katowice 2050. Gospodarka niskoemisyjna w mieście (22.05 g. 18) chcemy rozmawiać o potrzebach kompleksowych planów i rozwiązań oraz omówić obszary działania: transport, ciepło i elektryczność, planowanie przestrzenne, błękitno-zielona infrastruktura (czyli woda i zieleń w mieście), gospodarka odpadami, konieczność zaangażowania mieszkańców i inicjowania zmiany postaw, finansowanie transformacji gospodarczej miast.

Podczas debaty Katowice 2050. Myśl globalnie, działaj lokalnie (20.06 g. 18) chcemy rozmawiać o tym, dlaczego trzeba zajmować się ogólnoświatowym problemem, jakim są zmiany klimatu, na poziomie lokalnym, jakie przełożenie mają zmiany klimatu na codzienne życie mieszkańców naszych miast, na ich bezpieczeństwo, zdrowie i portfele.

Działania miast przekładają się na poprawę jakości życia mieszkańców i jednocześnie przyczyniają się do realizacji globalnych celów. Miasta nie mogą zostać same. Potrzebna jest współpraca pomiędzy różnymi poziomami działania – międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W proces przeciwdziałania zmianom klimatycznym muszą zostać włączeni mieszkańcy Katowic.

Zapraszamy do rozmowy wszystkich, którym zależy na zrównoważonym rozwoju ich miasta: przedsiębiorców, naukowców, administrację publiczną, rząd, społeczeństwo obywatelskie i wszelkie inne osoby, którym ten cel leży na sercu.

Katowice 2050 to cykl otwartych debat, w ramach których aktywiści ze Stowarzyszenia BoMiasto i zaproszeni przez nich gości rozmawiają o szansach, problemach i potencjale Katowic.

Ze względów organizacyjnych, uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału na wydarzeniach na FB.