V edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

Ruszyła V edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

BO_Katowice_grafika_na_www_3

W związku z powyższym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zmian w tegorocznej procedurze, harmonogramem, podziałem środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych oraz treścią zarządzenia, które przekazuję w załączeniu. Jednocześnie informujemy, że zarządzenie oraz poszczególne załączniki (np. formularz zgłoszeniowy projektu) będzie można pobrać ze strony internetowej: http://www.bo.katowice.eu/PlikiDoPobrania/Strony/default.aspx

Zarządzenie nr 1839/2018 w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji V edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach wprowadza kilka istotnych zmian w porównaniu z poprzednim rokiem. Najważniejsze spośród nich to:

– zniesienie cenzusu wiekowego dla uczestnictwa w zgłaszaniu projektów i głosowaniu na wybrane zadania;

– wprowadzenie możliwości zgłaszania wniosków drogą internetową;

– wprowadzenie trzech nagród dla jednostek pomocniczych, które odnotują najwyższą frekwencję w głosowaniu.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy będą mieć do zagospodarowania ponad 22,8 mln zł. Tegoroczna pula powiększona została również o środki pozostałe po głosowaniu mieszkańców na zadania z ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe wyliczenie kwot dla każdej jednostki pomocniczej przekazuję w załączeniu.

Harmonogram V edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

  • Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 12 marca do 11 maja 2018
  • Weryfikacja zgłoszonych zadań do 23 sierpnia 2018
  • Ogłoszenie listy projektów zadań w podziale na pozytywnie i negatywnie zweryfikowane do 24 sierpnia 2018
  • Głosowanie od 10 do 23 września 2018
  • Publikacja wyników głosowania do 28 września 2018

Warsztaty Miasta IDEI – ZAPROSZENIE

14 marca o godz. 10 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach planujemy przeprowadzenie zamkniętych warsztatów z mieszkańcami Katowic, społecznikami     i specjalistami. W trakcie warsztatów zapytamy uczestników m.in. o to, jak mógłby wyglądać plac Honorowy przed Spodkiem, który wymaga remontu. Czego chcą tu mieszkańcy, jak przedpola centrum Katowic powinny wyglądać i ci się tu powinno dziać?

Zobacz szczegóły warsztaty_zaproszenie

Spotkanie z cyklu Miasta Idei organizuje Urząd Miasta w Katowicach wraz z Gazetą Wyborczą .

Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona.