Co dalej z Doliną Ślepiotki?

Fragmenty z artykułu z  najnowszego styczniowego numeru gazety Piotrowice i Okolice

„Kilka lat temu z inicjatywy Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 i Miasta Katowice w ramach działania pilotażowego projektu REURIS Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych dokonano rewitalizacji części Doliny Ślepiotki między ulica Jankego a ul. Kościuszki.”

()

„Dolina ślepiotki może być nie  tylko atrakcja lokalną dla mieszkańców dzielnicy Ochojca ale ciekawym przystankiem na dłuższej trasie spacerowo rowerowej.”

(…)

„Razem z Radnymi  z innych dzielnic pracujemy nad utworzeniem trasy rowerowo– spacerowej łączącej kilka atrakcyjnych punktów wypoczynkowych. Zaczynając od  Rynku w Nikiszowcu  poprzez Giszowiecką „ Rybaczówkę”, Ochojecką Dolinę Ślepiotki do rozwijającego się Parku  „Zadole”.”

(…)

„Na Nikiszowcu mamy wyjątkową architekturę zabytkową i działające restauracje. W Giszowcu stawy „Barbara” i „Janina” z infrastrukturą . Zadole ma amfiteatr a wkrótce będzie miało basen, tężnie solankową i miejmy nadzieje odnowiony stadion „Kolejarza”. A dolina Ślepiotki?

No właśnie i tu pojawia się Pytanie?

Co chcielibyście Państwo by znajdowało się na terenie części rekreacyjnej Doliny Ślepiotki?

Przesyłajcie do 20 lutego wasze propozycje na adres mailowy kontakt@apeterko.pl  lub do redakcji. W marcu numerze zmieścimy propozycje i  przeprowadzimy głosowanie tak by na maj przygotować projekty do Budżetu Obywatelskiego.”

cały artykuł na stronie autora lub w styczniowym numerze Piotrowice i Okolice

INICJATYWA LOKALNA 2018 wybrane projekty w naszych dzielnicach

W ramach „Inicjatywy Lokalnej”, na terenie Piotrowic i Ochojca w 2018 roku realizowane będą następujące projekty:

  1. „Piotrowickie Koncerty Plenerowe”, termin: VI – IX 2018 – przyznana kwota: 40 000,00 zł
  2. „Dzień Sąsiada w Piotrowicach”, termin: 31 maja 2018 – przyznana kwota: 7 000,00 zł
  3. „Edukacja Łączy Pokolenia” – uroczyste obchody 200-lecia szkolnictwa w Piotrowicach, termin: 26 maja 2018, przyznana kwota: 38 000,00 zł.
  4. „Dzień Dziecka w Piotrowicach”, termin:1 czerwiec 2018, przyznana kwota: 7 000,00 zł.
  5. „Wakacje Na Sportowo” – turnieje oraz treningi koszykówki dla lokalnej społeczności, termin: VI – IX 2018, przyznana kwota: 10 000,00 zł.
  6. „Aktywny Senior 55+” – zajęcia rekreacyjne i kulturalne w celu aktywizacji seniorów Piotrowic i Ochojca, termin: IV – X 2018, przyznana kwota: 14 000,00 zł.
  7. „Podaj Łapę” – akcja edukacyjna dla miłośników psów i kotów, termin realizacji: IV – X 2018, przyznana kwota: 5 000,00 zł.

Łącznie z terenu naszej Jednostki rozpatrywanych było 14 wniosków, z czego 7 zostało rozpatrzonych pozytywnie, na łączną kwotę 121 000,00 zł (ogólna pula na wszystkie dzielnice wyniosła 1 000 000,00 zł)

Szczegóły dostępne są na stronie: www.katowice.eu/ngo/ngo/inicjatywa-lokalna

Zachęcam wszystkich mieszkańców, by już teraz zastanowić się jakie projekty zgłosić w ramach „Budżetu Obywatelskiego” na 2019 rok. Kolejna edycja już w najbliższym czasie !!!

Bezpłatne badanie i szkolenie ramach Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Miasto Katowice realizuje projekt pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED – Bula Tomasz.

Projekt jest skierowany do 300 mieszkańców Miasta Katowice w wieku aktywności zawodowej. Mieszkańcy Katowic mogą skorzystać z bezpłatnych badań kolonoskopowych przeprowadzonych ze znieczuleniem. Po wykonaniu badania pacjent wraca do domu tego samego dnia.

Okres realizacji projektu: 1 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2018 r.

rjg

więcej o programie i terminach spotkań

Spotkania Rady Jednostki 2018

10 Stycznia w siedzibie RJP nr 19 MDK Południe ul Jankego 136 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rady.

Na spotkaniu w którym uczestniczyło 17 radnych i 2 gości zaplanowaliśmy spotkania i dyżury w 2018 roku ZOBACZ

Wysłuchaliśmy sprawozdania roczne przewodniczącego B . Chmiela oraz Kierowników Zespołów.

Uchwaliliśmy połączenie Zespołów ds. Inicjatyw Społecznych i Inicjatyw kulturalnych w jeden zespół Społeczno kulturalny

Uchwaliliśmy budżet Rady

Poniżej zestawienie najważniejszych spraw podjętych drogą korespondencyjną oraz Uchwałą nr IV/16/2017 (WNIOSKI DO BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK).

Tabela przedstawia sprawy załatwiane drogą korespondencyjną. Wiele tematów, także nie przedstawionych w tabeli wymagało osobistych wizyt – czasem kilkukrotnych – w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta, a w szczególności sprawy związane z „Inicjatywą Lokalną” i „Budżetem Obywatelskim” a także osobistych wizyt w miejscach dotyczących załatwianych spraw.

Tematy zawarte w tabeli, zostały ujęte hasłowo. W każdej chwili, każdy z Państwa ma wgląd do pełnej treści korespondencji u przewodniczącego Zarządu.

rojekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice – aktualizacja

W grudniu 2017 roku Urząd Miasta Katowice przedstawił dokumeny:

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Katowice – aktualizacja

oraz dokument  „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice – aktualizacja”

zobacz PLAN

więcej na ten temat na stronach:

http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/biezace-wydarzenia/zalozenia-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-wylozenie-do-publicznego-wgladu

http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/biezace-wydarzenia/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-katowice-aktualizacja