Wyniki głosowania na projekty do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

Podliczono, zweryfikowano i udokumentowano.
Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego Katowice przeszła do historii, a tak przedstawiają się jej wyniki. ? Szybkie liczby to:
? 33 198 mieszkańców
? 13,6% frekwencji ogólnej
? 139 projektów przeznaczonych do realizacji

W Naszych dzielnicach wygrały następujące projekty

projekty BO 2018 rjp 19

Wszystkie dane podsumowujące znajdują się w pliku PDF dostępnym w poniższym artykule.

http://bit.ly/2x1pdyH

http://www.bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Wyniki-g%C5%82osowania-na-projekty-do-Bud%C5%BCetu-Obywatelskiego-Katowice-2018.aspx

„INICJATYWA LOKALNA” 2018

SZANOWNI PAŃSTWO RADNI, DRODZY MIESZKAŃCY PIOTROWIC I OCHOJCA !!!

28 września 2017 roku otrzymałem Pismo z Wydziału Polityki Społecznej informujące, że 27 lipca 2017 roku, Rada Miasta Katowice przyjęła nową Uchwałę nr XLV/865/17 w sprawie szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Na podstawie doświadczeń z roku bieżącego, wprowadzono zmiany w zakresie terminu składania inicjatyw lokalnych przez mieszkańców celem usprawnienia etapu realizacji pozytywnie ocenionych inicjatyw lokalnych.

W paragrafie 4 załącznika do ww. uchwały przyjęto jeden termin naboru wniosków na inicjatywy lokalne, który otrzymał następujące brzmienie:

„Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Katowice w terminie od 1 października do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, z terminem realizacji od stycznia do końca roku budżetowego”.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że 1 października 2017 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków na inicjatywy lokalne planowane do realizacji w 2018 r.Końcowy termin naboru wniosków upływa 15 listopada 2017 r. i będzie to jedyny nabór na składanie inicjatyw lokalnych, których realizacja dotyczyć będzie 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe terminy oraz możliwość zaopiniowania przez Radę, wniosków z „Inicjatywy Lokalnej” składanych przez mieszkańców Piotrowic i Ochojca, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Panem Andrzejem Dawidowskim, ustaliliśmy że na dzień 24 października zwołamy nadzwyczajne posiedzenia RJP.

Proszę o przesłanie wniosków o poparcie inicjatywy do 23 października do godziny 16.00, na adres b.chmiel@onet.pl lub a.dawidowski@op.pl

Kolejne planowane posiedzenie RJP odbędzie się 14 listopada i w tym przypadku wnioski o poparcie inicjatywy lokalnej proszę przesłać najpóźniej do 13 listopada br. do godziny 16.00.

Z poważaniem

Przewodniczący Zespołu ds. Inicjatyw Lokalnych I Budżetu Obywatelskiego

Przewodniczący Zarządu Jednostki Pomocniczej

Bogumił Chmiel

30 września rozkład jazdy czasowo odwołany!

Za portalem Katowice dziś

Rozkład jazdy czasowo odwołany

Jedne autobusy odwołane, inne pojadą zmienionymi trasami, jeszcze inne ominą pojedyncze przystanki.

Zmian jest tak wiele, że aż strach. Na szczęście dość szczegółowo zostały opisane, więc pasażerowie mogą się do nich przygotować. Pełna lista poniżej.

W dniu 30 września (sobota) odbędzie się Mini Silesia Marathon 2017 o Puchar Radia RMF FM, którego trasa przebiegać będzie wyłącznie ulicami Katowic, tj.: od rejonu Centrum Handlowego Silesia City Center, Ściegiennego, Chorzowską (północna jezdnia), Rondo im. gen. Jerzego Ziętka, Aleją Roździeńskiego (północna jezdnia), Olimpijską, al. Korfantego, Morcinka, Sokolską, Chorzowską (północna jezdnia), Ściegiennego, rejon Centrum Handlowego Silesia City Center. Trasa Mini Silesia Marathonu wymagać będzie krótkotrwałych wstrzymań ruchu kołowego na ww. ulicach oraz całkowitego wstrzymania możliwości przejazdu ul. Chorzowską (północna jezdnia) na odcinku od skrzyżowania z ul. Sokolską do skrzyżowania z ul. Ściegiennego. Tym samym od ok. godziny 10:00 do ok. godziny 12:00 wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii autobusowych nr:
6, 7, 23, 109, 110, 193, 662, 673, 674, 820, 830, 840 i 870.

Linie nr:
6, 840, 870
– w kierunku Chorzowa – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Mickiewicza” pojadą ulicami: Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie dodatkowo obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: „Katowice Dąbrówki” oraz „Załęże Dwór”.

Linie nr
820 i 830 –
w kierunku Chorzowa – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Piotra Skargi” autobusy pojadą ulicami: Piotra Skargi, Słowackiego, Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie dodatkowo obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej „Katowice Dąbrówki” oraz „Załęże Dwór”.

Linie nr:
7, 23, 674
– w kierunku Osiedla Tysiąclecia – po obsłudze przystanku „Katowice Plac Wolności” pojadą ulicami: Sokolską, w prawo w ul. Skargi, w prawo w ul. Słowackiego, w prawo w ul. Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie dodatkowo obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: „Katowice Dąbrówki” oraz „Załęże Dwór”.

Linia nr
110
– w kierunku Siemianowic Śląskich – po obsłudze przystanku „Katowice Plac Wolności” autobusy pojadą ulicami: Sokolską, w prawo w ul. Skargi, w prawo w ul. Słowackiego, w prawo w ul. Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, ul. Chorzowska, zjazd w prawo w kierunku Silesia City Center, Baildona, w prawo ul. Chorzowską, do włączenia na swoją rozkładową trasę przejazdu na przystanku „Dąb Kościół”.

Linia nr
193
– w kierunku Wełnowca – po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą bezpośrednio ul. Sokolską, Misjonarzy Oblatów NMP, do włączenia na swoją rozkładową trasę na przystanku „Koszutka Kościół” (stanowisko przed skrętem w ul. Iłłakowiczówny, obsługiwane przez m.in. linie nr: 0, 30, 168, 296). W podanych powyżej godzinach linia nie będzie obsługiwać przystanków „Katowice Stęslickiego” i „Dąb Widok”.

Linie nr
109 i 662
skierowane zostaną ul. Bożogrobców i Baildona z pominięciem wjazdu na parking Silesia City Center. Stanowisko przystanku „Dąb Silesia City Center” tymczasowo usytuowane zostanie przy ul. Bożogrobców, w rejonie skrzyżowania z ul. Ściegiennego. Linia nr 662 dokonywać będzie nawrotów przy rondzie zlokalizowanym na skrzyżowaniu ulic Bożogrobców i Baildona.

Linia nr
673
– w kierunku Osiedla Tysiąclecia- po obsłudze przystanku „Katowice Mickiewicza” skierowana zostanie ulicami: Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej, pomijając obsługę przystanków: „Katowice Sokolska”, „Dąb Huta Baildon” i „Dąb Kościół”.

W podanych wyżej godzinach wyłączone z obsługi zostaną stanowiska przystanków w kierunku Chorzowa i Bytomia, tj.: „Dąb Huta Baildon”, „Dąb Widok”, „Dąb Kościół” i „Katowice Ściegiennego” w kierunku Wełnowca. Dodatkowo linie autobusowe nr:
6, 7, 23, 110, 673 i 674
nie będą obsługiwać przystanku „Katowice Sokolska”.

W tym dniu wystąpią również utrudnienia w realizacji komunikacji tramwajowej, tj. linii nr:
0, 1, 6, 11, 19, 23 i 33,
które spowodowane będą krótkotrwałymi wstrzymaniami możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowań ulic:

Chorzowska – Ściegiennego
Chorzowska – al. Korfantego – Rondo im. Jerzego Ziętka
al. Korfantego – Olimpijska – Morcinka

W dniu 1 października w godzinach 7:30 – 15:30 (niedziela) odbędzie się bieg uliczny PKO SILESIA MARATHON 2017. Trasa biegu ulicznego wymagać będzie całkowitego wstrzymania ruchu kołowego oraz funkcjonowania komunikacji publicznej, która wprowadzana będzie zgodnie z poniższym opisem, tj.:

od ok. godziny 7:00 do ok. 11:00, rejon centrum Katowic, Osiedla Paderewskiego oraz Muchowca (ulice: Chorzowska, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Chorzowska, Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego, Dudy-Gracza)
od ok. godziny 8:00 do ok. 11:30, rejon Osiedla Paderewskiego, Muchowca) Graniczna, Pułaskiego, Lotnisko, Francuska),
od ok. godziny 9:00 do ok. 13:00, rejon dzielnic: Giszowiec, Nikiszowiec, Janów, Szopienice, Burowiec oraz miasta Mysłowice (ulice: Gospodarcza, Dobrego Urobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Rymarska, Naukowskiej, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka, miasto Mysłowice – Mikołowska, Obrzeżna Zachodnia, ponownie miasto Katowice – Oswobodzenia, Lwowska, Bednorza, Roździeńska,
od ok. godziny 9:30 do ok. 13:00, rejon dzielnic: Zawodzie, Bogucice, Dąbrówka Mała (ulice: 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich),
od ok. godziny 10:00 do ok. 14:00, rejon miasta Siemianowice Śląskie (ulice: Mysłowicka, Powstańców, Fitznerów, Głowackiego, Sienkiewicza, plac Skargi, Katowicka)
od ok. godziny 10:00 do ok. 14:00 rejon miasta Katowice, tj. ulic: Telewizyjna i Bytkowska. W przedmiotowych godzinach wstrzymana zostanie możliwość przejazdu z Siemianowic Śląskich do Katowic z wykorzystaniem przejazdu ww. ulicami (objazd przez miasto Chorzów, ul. Parkową z obsługą tymczasowego przystanku autobusowego „Chorzów Skansen”). W tych godzinach katowickie dzielnice: Józefowiec, Koszutka oraz Dąb obsługiwane będą przez tymczasowo uruchomione linie autobusowe oznaczone jako S1 i S2.

W związku z ww. okresowymi wstrzymaniami ruchu kołowego na ww. ulicach, wprowadza się czasowe zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych nr:
0, 5, 6, 7, 11, 18, 22, 23, 27, 30, 40, 43, 50, 61, 66, 70, 72, 74, 76, 77, 91, 109, 110, 149, 154, 177, 190, 193, 222, 292, 296, 600, 657, 662, 672, 673, 674, 801, 807, 808, 814, 815, 820, 835, 840, 910, 911, 920, 930, 931,
według poniższego zestawienia. Wystąpią również utrudnienia w realizacji komunikacji tramwajowej, tj. linii nr:
0, 1, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 33 i 43,
które spowodowane będą krótkotrwałymi wstrzymaniami możliwości przejazdu w rejonie skrzyżowań ulic:

Chorzowska – Ściegiennego
Chorzowska – al. Korfantego – Rondo im. Jerzego Ziętka
Dudy-Gracza – Warszawska, 1 Maja
Bednorza – Lwowska – Wiosny Ludów
1 Maja (rejon pętli tramwajowej w Katowicach Zawodziu)
Katowice:

Od ok. 7:00 do ok. 11:00 wyłączona z ruchu kołowego zostanie północna jezdnia ul. Chorzowskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Stęślickiego do skrzyżowania z ul. Ściegiennego). Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr:
6, 7, 23, 110, 193, 662, 673, 674, 820, 830, 840 i 870.

Linie nr:
6, 840 i 870
– w kierunku Chorzowa – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Mickiewicza” pojadą ulicami: Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie dodatkowo obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: „Katowice Dąbrówki” oraz „Załęże Dwór”.

Linie nr
820 i 830
– w kierunku Chorzowa – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Piotra Skargi” autobusy pojadą ulicami: Piotra Skargi, Słowackiego, Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie dodatkowo obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej: „Katowice Dąbrówki” oraz „Załęże Dwór”.

Linie nr:
7, 23 i 674
– w kierunku Osiedla Tysiąclecia – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Plac Wolności” pojadą ulicami: Sokolską, w prawo w ul. Skargi, w prawo w ul. Słowackiego, w prawo w ul. Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, do ul. Chorzowskiej. Linie dodatkowo obsługiwać będą przystanki zlokalizowane w ciągu ul. Gliwickiej „Katowice Dąbrówki” oraz „Załęże Dwór”.

Linia nr
110
– w kierunku Siemianowic Śląskich – po obsłudze przystanku „Katowice Plac Wolności” autobusy pojadą ulicami: Sokolską, w prawo w ul. Skargi, w prawo w ul. Słowackiego, w prawo w ul. Mickiewicza, Dąbrówki, Gliwicką, Bracką, ul. Chorzowska, zjazd w prawo w kierunku Silesia City Center, Baildona, w prawo ul. Chorzowską, do włączenia na swoją rozkładową trasę przejazdu na przystanku „Dąb Kościół”. W czasie braku możliwości przejazdu od ul. Bytkowskiej do ul. Wróblewskiego, autobusy tej linii kursować będą przez Chorzów i Chorzów Stary.

Linia nr
193
w kierunku Osiedla Witosa – po obsłudze przystanku „Koszutka Iłłakowiczówny” autobusy pojadą ulicami: Misjonarzy Oblatów NMP i Sokolską, do włączenia na swoją rozkładowa trasę na przystanku „Katowice Sokolska”. Autobusy tej linii obsługiwać będą przystanek zlokalizowany na trasie objazdowej, tj. „Katowice Chorzowska”,
w kierunku Wełnowca – po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą bezpośrednio ulicą Sokolską i Misjonarzy Oblatów NMP, do włączenia na swoja rozkładową trasę na przystanku „Koszutka Kościół” (stanowisko przed skrętem w ul. Iłłakowiczówny, obsługiwane przez m.in. linie nr:
0, 30, 168, 296).
Linia nr
662
– rozpocznie kursowanie od godz. 15:12 (przystanek „Dąb Silesia City Center”.

Od 8:50 do 11:00 wyłączone z ruchu kołowego zostanie skrzyżowanie al. Korfantego z ul. Chorzowską wraz północną stroną Ronda im. Jerzego Ziętka oraz ul. Roździeńskiego, Dudy–Gracza i Dobrowolskiego. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr:
30, 40, 61, 76, 77, 149, 154, 673, 801, 807, 808, 814, 815, 835, 920.

Linie nr:
76, 77, 149
w kierunku Katowic – autobusy skierowane zostaną tunelem pod rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, Chorzowską, zawrócą w rejonie Silesia City Center, dalej ul. Chorzowską (południowa strona), przez rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, do włączenia się na przystanku „Katowice Aleja Korfantego” (stanowisko po przeciwnej stronie obecnie obsługiwanego przystanku) do przystanku „Katowice Mickiewicza”, który w tych godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym jak również początkowym dla tych linii.
w kierunku Mysłowic – po obsłudze przystanku początkowego „Katowice Mickiewicza” autobusy pojadą ulicami: Sokolską, tunelem pod rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, al. Roździeńskiego, Bagienną i Krakowską. Linie nie będą obsługiwać przystanków: „Zawodzie Bohaterów Monte Cassino”, „Zawodzie Ośrodek Sportowy”, „Zawodzie Łączna” i „Zawodzie Pętla”, „Katowice Strefa Kultury”, „Katowice Strefa Kultury NOSPR”.
Linie nr:
40, 801, 807, 808, 814, 815, 835
w kierunku Katowic – po obsłudze przystanków „Dąbrówka Mała Centrum Handlowe” i „Dąbrówka Mała Pawilon Agata” autobusy pojadą tunelem pod rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, Chorzowską, zawrócą w rejonie Silesia City Center, pojadą dalej ul. Chorzowską (południowa strona), przez Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Katowice Aleja Korfantego”,
w kierunku Sosnowca dokonywać będą przejazdu ulicami: Sokolską, Chorzowską, przejazd tunelem pod rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, al. Roździeńskiego bez obsługi przystanków: „Katowice Strefa Kultury NOSPR” i „Katowice Strefa Kultury”.
Linia nr
673:
w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” autobusy skierowane zostaną tunelem pod rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, dokonując włączenia na rozkładową trasę na przystanku „Dąb Kościół”, pomijając obsługę przystanków: „Katowice Strefa Kultury”, „Katowice Strefa Kultury NOSPR”, „Katowice Aleja Korfantego”, „Katowice Sokolska”, „Dąb Huta Baildon”,
w kierunku Murcek – po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” autobusy pojadą tunelem pod rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, al. Roździeńskiego, bez obsługi przystanków: „Katowice Strefa Kultury NOSPR”, „Katowice Aleja Korfantego” i „Katowice Strefa Kultury”.
Od ok. 8:00 do ok. 11:10 wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice: Graniczna, Pułaskiego, Lotnisko, Francuska. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr: 51, 110, 672, 674 i 910.

Linie nr:
672 i 674
w kierunku Giszowca – po obsłudze przystanków: „Katowice Jagiellońska” oraz „Katowice Powstańców Przychodnie” autobusy pojadą bezpośrednio ul. Francuską do drogi zbiorczej autostrady A-4 (obsługa tymczasowego przystanku „Katowice Górnośląska Os. Paderewskiego”), następnie pojadą bezpośrednio ul. Pszczyńską. Linie nie będą obsługiwać przystanków na Osiedlu Paderewskiego oraz przy Centrum Handlowym Trzy Stawy. W zamian obsługiwać będą wszystkie przystanki zlokalizowane na trasie objazdowej,
w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Kolonia Zuzanna [n/ż]” autobusy skierowane zostaną bezpośrednio Aleją Górnośląską, do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Miejskiej Policji).
Linie nr
51 i 110
– w ww. godzinach nie będą obsługiwać przystanków na Osiedlu Paderewskiego, skierowane zostaną bezpośrednio ul. Francuską z zakończeniem relacji linii nr 110 na przystanku „Katowice Ceglana Szpital Kliniczny”.

Linia nr
910
– kursować będzie z pominięciem obsługi Osiedla Paderewskiego oraz Centrum Handlowego Trzy Stawy, tj. z wykorzystaniem przejazdu ulicami: Francuską, Damrota, Powstańców, Francuską.

Od ok. 09:00 do ok. 13:00 wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice: Gospodarcza, Górniczego Dorobku, Szopienicka, Krawczyka, pl. Wyzwolenia, Naukowskiej, pl. Wyzwolenia, Św. Anny, Szopienicka, Mysłowicka. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr:
30, 72, 74, 109, 292, 920 i 930.

Linia nr 30:

w kierunku Giszowca – po obsłudze przystanku „Katowice Chorzowska” autobusy pojadą ul. Sokolską, przez podziemny dworzec autobusowy, następnie ulicami: Dworcową, Plac Miarki, Jagiellońską, Powstańców, Francuską, do drogi zbiorczej autostrady A-4 (obsługa tymczasowego przystanku „Katowice Górnośląska Os. Paderewskiego”), następnie pojadą bezpośrednio ul. Pszczyńską do przystanku „Giszowiec Kopalnia”,
w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Giszowiec Karolinki” autobusy pojadą ul. Pszczyńską, Aleją Górnośląską, do ul. Francuskiej (zjazd w rejonie Komendy Miejskiej Policji).
Linie nr 72 w ww. godzinach nie będzie kursować.

Linia nr 70

w kierunku Borek – po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Roździeńskiego, zjazd celem obsługi przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”, Hallera, do włączenia się na swoją rozkładową trasę,
w kierunku Osiedla Witosa – po obsłudze przystanku „Burowiec Szpital” autobusy pojadą ul. Hallera, Roździeńskiego, tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Chorzowską, zawróci w rejonie Silesia City Center, dalej pojedzie ul. Chorzowską, Sokolską, do włączenia się na swoją rozkładową trasę.
Linia nr 74 – jadąc od strony Chorzowa zakończy relację na przystanku „Michałkowice Plac 11 Listopada”. Przystanek ten w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tej linii. Linia nie będzie wówczas obsługiwała odcinka od Michałkowic do Zawodzia.

Linia nr 109

w kierunku Janowa – po obsłudze przystanku „Dąb Kościół”, autobusy pojadą bezpośrednio ul. Chorzowską, przejazd Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Roździeńskiego, zjazd celem obsługi przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”, Hallera, do przystanku „Borki Pętla”,
w kierunku Osiedla Witosa – po obsłudze przystanku „Borki Pętla”, autobusy pojadą ul. Hallera, Roździeńskiego, tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, ul. Chorzowską, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Dąb Kościół”.

Linia nr 292:

od strony Ligoty – zakończy relację na przystanku „Giszowiec Kościół”. Przystanek ten w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tej linii,
od strony Mysłowic– po obsłudze centrum Mysłowic zakończy relację na przystanku „Mysłowice Towarowa”.
W podanych godzinach nie będzie możliwości przejazdu tą linią pomiędzy miastem Mysłowice a Katowice

Linia autobusowa nr 920:

w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Zawodzie Waleriana” autobusy skierowane zostaną tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, Chorzowską, zawrócą w rejonie Silesia City Center, pojadą dalej ul. Chorzowską (południowa strona), przez Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, al. Korfantego do przystanku „Katowice Mickiewicza”, który dla tej linii, w podanych godzinach będzie przystankiem zarówno końcowym, jak również początkowym,
w kierunku Giszowca – dokonywać będą przejazdu ulicami: Sokolską, Chorzowską, przejazd tunelem pod Rondem im. Gen. Jerzego Ziętka, al. Roździeńskiego, bez obsługi przystanków: „Katowice Strefa Kultury NOSPR” i „Katowice Strefa Kultury”, z zakończeniem relacji na przystanku „Giszowiec Kościół”.

Linia nr 930 rozpocznie kursowanie od godz. 13:32 (przystanek „Katowice Dworzec”).

Od ok. 10:00 do ok. 13:15 wyłączone z ruchu kołowego zostaną ulice: Bednorza, Roździeńska, Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Bohaterów Monte Casino, Leopolda, Le Ronda, Grzegorzka, Strzelców Bytomskich. Powyższa organizacja ruchu wymagać będzie zmian w przebiegu tras linii autobusowych nr:
11, 18, 61, 66, 109, 177, 600, 657, 911 i 931.

Linie nr: 11, 61, 177, 657, 911

w kierunku Dąbrówki Małej – po obsłudze przystanku „Katowice Sokolska” autobusy pojadą przez Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Roździeńską, zjazd w ul. Hallera (obsługa przystanku „Dąbrówka Mała Skrzyżowanie”), Strzelców Bytomskich, do włączenia się na swoje rozkładowe trasy. Linia nr 177 skierowana zostanie do pętli autobusowej zlokalizowanej na przystanku „Dąbrówka Mała Nowosam”,
w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Dąbrówka Mała Oczyszczalnia” (linie nr: 11, 61, 91) oraz „Dąbrówka Mała Żyzna [n/ż]” (linie nr 177 i 657), autobusy pojadą ulicami: Strzelców Bytomskich, Roździeńskiego, Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka, Chorzowską, do włączenia się na trasę na ul. Sokolskiej.
Linie nr: 18, 66, 931

w kierunku Katowic – autobusy skierowane zostaną do tymczasowego przystanku „Zawodzie Bogucicka” (lokalizacja przy ul. Bogucickiej, w rejonie parkingu przy salonie samochodowym) ulicami: Bagienną, wyjazd węzłem w Aleję Murckowską, następnie w prawo w ul. 1 Maja, Warszawską, Bogucicką, bez obsługi przystanków: „Wilhelmina Skrzyżowanie”, „Zawodzie Zajezdnia”, „Zawodzie Pętla”, „Zawodzie Łączna”, „Zawodzie Ośrodek Sportowy”, „Zawodzie Bohaterów Monte Cassino”,
w kierunku Mysłowic – po obsłudze przystanku początkowego „Zawodzie Bogucicka” autobusy skierowane zostaną ulicami: al. Roździeńskiego, Bagienną, Krakowską, bez obsługi przystanków: „Zawodzie Bohaterów Monte Cassino”, „Zawodzie Ośrodek Sportowy”, „Zawodzie Łączna”, „Zawodzie Pętla” oraz „Wilhelmina Skrzyżowanie”.
Miasto Mysłowice

Od ok. 9:40 do ok. 12:00 maraton przebiegać będzie ulicami Obrzeżną Zachodnią i Mikołowską, co spowoduje zmianę tras przejazdu dla linii autobusowych nr
76 i 292.

Linia nr 76

w kierunku centrum Katowic – po obsłudze przystanku „Bończyk Kościół”, autobusy pojadą ulicami: Bończyka, Katowicką i Bagienną. Dzielnice: Janów, Wilhelmina i Zawodzie nie będą obsługiwane.
w kierunku Mysłowic – po obsłudze przystanku „Wilhelmina Krakowska [n/ż]” autobusy pojadą ulicami: Bagienną, Katowicką, Bończyka, do włączenia się na swoją rozkładową trasę na przystanku „Bończyk Kościół”.

Linia nr 292:

od strony Ligoty – zakończy relację na przystanku „Giszowiec Kościół”. Przystanek ten w ww. godzinach będzie zarówno przystankiem końcowym, jak również początkowym tej linii,
od strony Mysłowic– po obsłudze centrum Mysłowic zakończy relację na przystanku „Mysłowice Towarowa”.
W podanych godzinach nie będzie możliwości przejazdu tą linią pomiędzy miastem Mysłowice a Katowice

Zdjęcia z wycieczki „POZNAJ SWOJĄ DZIELNICĘ”

Piotrowicki spacer – Dorota Ostrowicz

W sobotę 9 września   z inicjatywy Zespołu ds.kultury Rady Jednostki Pomocniczej nr 19 Katowice Piotrowice- Ochojec odbyła się wycieczka po Piotrowicach- pt. Poznaj swoją dzielnicę- Pamiątki o wartości historycznej.  Przewodnikiem w tym dniu był Pan Stefan Gierlotka autor monografii o Piotrowicach. Spacer po dzielnicy bardzo spodobał się uczestnikom, wspaniała słoneczna pogoda i grupa ciekawa wiedzy o dzielnicy zachęcała uczestników wycieczki do dzielenia się swoją wiedzą. Dlatego też w trakcie spaceru co już można było dowiedzieć się wielu ciekawostek z lat dzieciństwa i młodości niektórych troszkę starszych wiekiem mieszkańców Piotrowic. Między innymi  Pan Edward Stuła mieszkaniec osiedla Żurawia, który jest długoletnim mieszkańcem tej dzielnicy  pamiętał jej historię, i opowiadał wiele różnych ciekawostek. Myślę że możemy uznać naszą wycieczkę za bardzo udaną, gdyż wszyscy zadeklarowali chęć kolejnych wypraw nie tylko po Piotrowicach, ale też po innych pobliskich  dzielnicach Katowic, a grupa nasza w tym dniu liczyła prawie 30 osób.

Do zobaczenia na kolejnych wyprawach.

20170909_111344  20170909_111326

20170909_105156

DSCF5474

DSCF5473

DSCF5471

DSCF5464

więcej zobacz tutaj