Nowe połączenie ul Radockiego z ul. Jankego

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy informacje z Urzędu Miasta Katowice o wpisaniu inwestycji połączenia ul. Jankego z ul. Radockiego (poprzez ulice Braci Wiechułów, Jaworową, Spółdzielczości)  do zadań budżetowych Miasta w 2018 roku

Informacja Miasta Katowice ws. Połączenie drogowe

Mamy nadzieję, że tak ważne połączenie wreszcie po tylu latach zostanie utworzone. Ułatwi to dojazd na osiedle karetek ze szpitala, dojazd dzieci i rodziców do SP 56 (dawniej Gimnazjum 19), dojazd do Hali Sportowej i przede wszystkim odciąży  ulice Tyską oraz Szewską z nadmiernego ruchu co przyczyniało się do wielu protestów mieszkańców tych ulic.

Prace wg planów z 2011 roku postępować będą dwuetapowo I etap to modernizacja ul Braci Wiechułów (nowa nawierzchnia, chodniki , miejsca parkingowe) w II etapie wybudowanie nowej drogi pomiędzy ul. Jaworową i Radockiego.

Konkurs plastyczny dla Dzieci „W mojej Dzielnicy…”

Organizatorem IV edycji Konkursu plastycznego „W mojej Dzielnicy…” (zwanego dalej Konkursem) jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie młodych mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie dzieci do podejmowania działalności artystycznej w zakresie sztuk plastycznych.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec. Praca powinna posiadać tytuł, spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie

ZOBACZ KONIECZNIE Konkurs plastyczny FIO Piotrowice-Ochojec

Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, komiks. Nie będą uwzględniane prace w innym formacie.

Dopuszczalny format prac konkursowych to:A5, A4, A3.

Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół miejskich zlokalizowanych na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
a. Igrupa – autorzy uczęszczający do przedszkoli
b. IIgrupa – autorzy uczęszczający do klas I-IIIszkoły podstawowej

Zgłoszone do Konkursu prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Dla każdej kategoriiKomisja przyzna nagrody:
a. 1 nagrodę Istopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę IIstopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IIIstopnia o wartości do 50 zł.

Termin nadsyłania prac upływa 10 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 20 sierpnia 2017 r.

„Z dziejów mojej Dzielnicy” KONKURS NA ARTYKUŁ PRASOWY

Organizatorem IV edycji Konkursu „Z dziejów mojej Dzielnicy” jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec do podejmowania działalności publicystyczno-dziennikarskiej.

Zadaniem uczestnika jest napisanie artykułu prasowego lub dłuższej formy publicystycznej o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, zwłaszcza jej historii dawnej, nowszej lub najnowszej.

Praca powinna posiadać tytuł, spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, a jej format powinien być zgody z pkt. 12 nin. Regulaminu.

Konkurs Z dziejów FIO Piotrowice-Ochojec
Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic zamieszkujących na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, którzy najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2017 roku ukończą 16.rok życia.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Uczestnicy przesyłają prace do konkursu na adres mailowy: biuro@zg.org.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs „Z dziejów mojejDzielnicy” – JPnr 19.

W Konkursie Komisja przyzna nagrody:

a. 1 nagrodę Istopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę IIstopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IIIstopnia o wartości do 50 zł.

„Moja Dzielnica” Konkurs fotograficzny

Organizatorem IV edycji Konkursu fotograficznego „Moja Dzielnica” (zwanego dalej Konkursem) jest Związek Górnośląski – realizator projektu „Moja Dzielnica nie jest mi obojętna!” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec tematyką dzielnicy jako miejsca, które ich otacza. Celem konkursu jest także zachęcenie mieszkańców Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec do podejmowania działalności artystycznej w zakresie sztuki fotograficznej.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie zdjęcia (w wersji cyfrowej) o tematyce dotyczącej Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec.

Zdjęcie powinno posiadać tytuł i spełniać wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. Konkurs fotograficzny FIO Piotrowice-Ochojec

Konkurs adresowany jest do mieszkańców Katowic zamieszkujących na terenie Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice nr 19 Piotrowice-Ochojec, którzy najpóźniej w dniu 10 sierpnia 2017 roku ukończą 16.rok życia.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które spełniają wymagania zawarte w regulaminie.

W Konkursie Komisja przyzna nagrody:

a. 1 nagrodę I stopnia o wartości do 200 zł,
b. 1 nagrodę II stopnia o wartości do 150 zł,
c. 1 nagrodę IV stopnia o wartości do 50 zł.

Uczestnicy przesyłają prace do konkursu na adres mailowy: biuro@zg.org.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs fotograficzny – JPnr 19.

SZCZEGÓŁY TUTAJ Konkurs fotograficzny FIO Piotrowice-Ochojec