WYCIECZKA ROWEROWA

Zespół ds. Kultury Rady Jednostki Pomocniczej nr 19
zaprasza mieszkańców Piotrowic i Ochojca
 w dniu 1 lipca 2017 (sobota)
 na wycieczkę rowerową TRASA nr 101
 od Ochojca do Murcek – trasa przebiegać będzie w większości terenami leśnymi.

Zbiórka o godz. 10:00
przy V  Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach Ochojcu,
Prosimy o zabranie ze sobą wody do picia.
Istnieje możliwość wypożyczenia rowerów
( za odpłatnością) przy V LO

ZAPRASZAMY

wycieczka rowerowa

POSIEDZENIE KOMISJI TRANSPORTU Rady Miasta

W dniu 26 czerwca odbyło się POSIEDZENIE KOMISJI TRANSPORTU Rady Miasta Katowice w trakcie którego przedstawione zostały informacje dotyczące centrów przesiadkowych.

20170626_133748

W najbardziej  nas interesującej sprawie węzła w Piotrowicach dowiedzieliśmy się , iż na przełomie czerwca i lipca zostanie ogłoszony przetarg, którego rozstrzygnięcie  potrwa do 9 miesięcy a zakończenie inwestycji planowane jest na 2019 rok. Koszt węzła Piotrowice i Podlesie razem to około 5 milionów złotych.

20170626_141336

W Piotrowicach planowane jest ponad 100 miejsc parkingowych a koszt parkingu wliczony będzie w bilety okresowe KZK GOP

więcej informacji o centrach przesiadkowych TUTAJ

Na spotkaniu przedstawiono też Strategie rozwoju i planowane inwestycje spółki Tramwaje Sląskie S. A.

W najbliższym czasie planowane są inwestycje na 130 mln złotych w tym  Tramwaj na południe którego koszt wyniesie 110 milionów złotych. Niestety musimy na niego poczekać około 3 lat. Obecnie prowadzone są badania środowiskowe. Największe wyzwania stanowi budowa tunelu pod linia kolejową, most nad Ślepiotką  oraz przejście w pobliżu rezerwatu.

20170626_141042

Tramwaje śląskie planują też stworzenie linii kolejowej łączącej Katowice z Sosnowcem wzdłuż Alei Górnośląskiej (przez Rozdzień)

20170626_142324

RJP nr 19 reprezentował Radny A. Peterko

Plan Zagospodarowania rejon Kolejowa/Kościuszki

W dniu 21 czerwca w związku z ponownym włożeniem do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach w rejonie ulic: Kolejowej i Kociuszki, odbyła się  dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Dyskusja odbyła sie w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta. Radę jednostki reprezentował radny Aleksander Peterko

20170621_151233

Na zdjęciu nowy plan to ten z prawej. Są to tereny obecnie zajmowane przez Firmę Mittal (dawniej Centrostal) na terenach których planuje się utworzenie drogi ułatwiającej (łagodnym łukiem) wyjazd z ul. Zadole i Sarmackiej na ul. Kolejową na wysokości ul. Rzeszótki (być może będzie małe rondo).  Po przebudowie i poszerzeniu ul Kościuszki  wyjazd z tych ulic na główna nie będzie już możliwy. Zrezygnowano z terenów pod budowę mieszkaniową i związanych z nimi dróg dojazdowych na terenie  firmy Mittal (brązowy). Zamiast tego cały teren ma przeznaczenie usługowe – biura itp. Warto zwrócić uwagę na wysokości ul Zadole przygotowano teren pod stacje kolejową i miejsca parkingowe, wiąże się to z remontem torowiska linii 142 Ligota – Tychy dla ruchu pasażerskiego ze stacjami  właśnie na Zadolu i w Ochojcu